EDB valgte IBM til milliardoppdrag

EDB valgte IBM til milliardoppdrag

IBM trakk det lengste strået i kampen om å konsolidere serverparken til EDB Buisness Partner. Nå er det kun sluttforhandlinger som gjenstår.
EDB Business Partner og Telenor har besluttet å innlede sluttforhandlinger med IBM der siktemålet er å inngå et omfattende strategisk samarbeid som blant annet innebærer at IBM blir partner for EDB og Telenor i selskapenes forestående teknologikonsolidering. Sluttforhandlingene innledes umiddelbart.

EDB og Telenor har etter en grundig prosess valgt å gå i sluttforhandlinger med én av de to gjenstående leverandørene som har vært IBM og HP. Bak valget av IBM ligger en samlet vurdering av status på de tre hovedområdene den endelige avtalen vil omfatte. Områdene er teknologisk styrke, økonomiske og finansielle vilkår samt rammer og forpliktelser i et nytt, strategisk samarbeid.

Dersom IBM ikke kommer til enighet med EDB og Telenor om de endelige vilkår, har selskapene mulighet til å inngå sluttforhandlinger med HP, opplyses det i en børsmelding.

- Vi er opptatt av å finne rammer for et samarbeid på strategisk nivå som innebærer utvikling av fremtidsrettede og konkurransedyktige løsninger for både Telenor og EDB. IBM vil her være en god partner for oss. Samtidig er EDB som leverandør av outsourcingstjenester avhengig av å opprettholde kompetanse og muligheter for drift på ulike leverandørers teknologi. En avtale med IBM vil også ivareta dette, sier konsernsjef i EDB Endre Rangnes.

- Et samarbeid med IBM vil bidra til å sikre EDBs konkurransekraft, styrke grunnlaget for fremtidig lønnsom vekst og gir samtidig gode og fremtidsrettede løsninger for våre kunder, fortsetter Rangnes.