EDB vant bank-avtale

EDB vant bank-avtale

Romsdal Fellesbank har valgt å forlenge avtalen med EDB Business Partner for nye fem år. Det ble rett og slett for dyrt å bytte.
Oppdatert: Avtalen de nå har inngått med EDB omfatter drift av applikasjoner, forvaltning av systemplattform og print/dialogtjenester. Totalt kontraktsverdi er på 60 millioner over en fem-års periode.

-- Vi har valgt å videreføre vårt langsiktige kundeforhold med EDB. Avtalen omfatter en bred og moderne løsningsportefølje. Dette har sammen med økonomi blitt tillagt vesentlig vekt ved avtaleinngåelsen, sier administrerende direktør Kjell Ove Bratseth i Romsdals Fellesbank. Ifølge banksjef Gunnar Solemdal i Romsdal Fellesbank så har de vurdert flere andre it-leverandører, men det ble for kostbart å bytte.

-- Vi har sett at andre banker har byttet leverandør og vi har også vurdert andre leverandører. Men en ting er kostnadene vi ville fått hvis vi hadde byttet ut hele eller deler av løsningen. En annen ting er at servicen overfor våre kunder ville bli rammet ved et bytte. Så ut fra en helhetsvurdering så fant vi ut at det var best å fortsette med løsningene fra EDB, sier Solemdal.

Av den samlede kontraktsverdi vil EDB bokføre omlag 21 mill kroner i forretningsområdet Bank & Finans og 39 mill kroner i IT Drift.