Effektiv høgskole

Norges Landbrukshøgskole har som første høgskole i landet, tatt i bruk Bluegarden Lønn og Personal i det daglige HR-arbeidet.

NLH har en lang historie som Bluegarden-kunde, og tar nå et stort skritt i retning av en mer effektiv hverdag for lønns- og personalmedarbeiderne.

Hittil har Landbrukshøgskolen kjørt lønn via det gamle Bluegarden-systemet SLP, men er alt i sving med det mer komplette ekspertsystemet Bluegarden Lønn og Personal, som nå tas i bruk av 30 medarbeidere, hvorav 20 er personalkonsulenter ved de forskjellige instituttene.