Effektiv høgskole

Norges Landbrukshøgskole har som første høgskole i landet, tatt i bruk Bluegarden Lønn og Personal i det daglige HR-arbeidet.