Eforum har utspilt sin rolle

Eforum har utspilt sin rolle

Ehandel har blitt handel. Hva skal Eforums fanesaker være nå?
De fleste næringer og bransjer har en interesseorganisasjon. Så også e-handel. Eforum ble stiftet i 1998. På stiftelsesmøtet deltok 37 bedrifter og organisasjoner, på sine respektive områder, alle involvert i det som den gang var en helt ny bransje.

Eforum skulle jobbe for tilrettelegging av en god infrastruktur, finne felles standarder og skape tillit til ehandel generelt.

Dette ble ansett som viktige oppgaver for at ehandel skulle kunne utvikle seg til en kraftfull næring i Norge. Det var nok til en viss grad også tilfelle. Utbredelsen av netthandel var avhengig av en modernisering av lovverket. I tillegg var tiltroen til internett som handelskanal på den tiden liten. Blant annet var det mye snakk om den økte muligheten ehandel ga for kreditkortsvindel.

For at publikum skulle kunne vurdere seriøsiteten på de ulike aktørene utviklet derfor Eforum, sammen med Forbrukerrådet, kvalitetsmerket Nsafe. Denne ordningen benyttes i dag av mange norske nettbutikker.

Men mye har skjedd med internett og ehandel på de seks årene som har gått siden Eforum ble stiftet. Stiftelsen, som i bunn og grunn var et resultat av dotcom-tiden, må i dag forholde seg til en annen virkelighet enn de fleste trodde på da.

I 1998 var ehandel fremtiden og en handelsform som på kort tid ble spådd å skulle skvise ut de sidrumpede tradisjonelle handelsbedriftene. I stedet ble det omvendt. Dotcom-selskapene fikk blø, mens det var de tradisjonelle bedriftene som smått om sen tok internett i bruk som en ekstra salgskanal.

Og slik er vel virkeligheten i dag. De rene nettaktørene er relativt få og stort sett små og spesialiserte, mens de toneangivende på nett er selskaper med sterke merkevarenavn som har spedd på med netthandel på siden av sin hovedvirksomhet. Ehandel har blitt handel.

I lys av dette er spørsmålet hvilken rolle Eforum skal ha når fanesakene i praksis ikke lenger er der. Publikums tiltro til ehandel er i dag stor, både hos privatpersoner i og bedrifter, og de teknologiske standardene som benyttes er dels fastlagt eller styres av markedskreftene. I hvert fall er det lite Eforum kan bidra med på den fronten.

Da står stiftelsen igjen som en forkjemper for nettbutikkenes rammebetingelser. Men handel er handel og den jobben er det i Norge Handels og servicenæringens hovedorganisasjon som gjør best. Eforum har utspilt sin rolle og stiftelsens arbeidsoppgaver er det i dag HSH som best kan ivareta.