Egentlig ikke it-sjef

Egentlig ikke it-sjef

IT-SJEFEN: Dagfinn Heigre er salgs- og produktsjef, og ikke it-sjef i Teekay Shipping i Stavanger. - Men jeg oppfører meg som en it-sjef og blir betraktet som det, sier han.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er integrasjon av nye selskaper som vi har kjøpt, som skal inn i vår eksisterende infrastruktur. Vi har en fast portefølje av it-verktøy, men legger en plan for tempoet i omleggingen, så den ikke skal få en skadelig innvirkning på driften. Forretningsapplikasjonene er neste fase, og skjer uavhengig av den rene it-integreringen.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har standardisert fullt og helt på Microsoft, så det er liten grunn til å se noe særlig på Linux. Selv om vi er et globalt selskap og den dominerende operatøren av bøyelasteskip i verden, så er vi knapt tusen ansatte på land. Vi har mer behov for å ha standardiserte løsninger, enn å bygge kompetanse på andre teknologiområder.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg er en tilhenger av rightsourcing, å bruke en blanding av egne ressurser og ekstern kompetanse. Vi har en blanding av hosting hos et eksternt firma og løsninger som opereres internt. Outsoucing kan være bra hvis du gjør det av strategiske grunner, men du bør aldri outsource et problem for å bli kvitt det, da kommer det bare tilbake som et større problem.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg bruker mest tid på å snakke med brukere, beslutningstakere og lokale it-kontorer. Jeg har kontakt med alle it-folk som jobber i Europa, de rapporterer til meg som kundekontakt, og jeg rapporterer videre til hovedkontoret i Canada. Kort sagt: Relasjon og kommunikasjon.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Infrastruktur og kommunikasjonsløsninger. Vi har mange skip, og satelittkommunikasjon er dyrt. Vi har et globalt nettverk med mange kontorsteder, og med relativt store datamengder gir det en forholdsvis stor WAN-kostnad. Dessuten har vi et stort antall applikasjoner, spesielt på serversiden, som også drar en del kost.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Det blir brukt i markedsvurderinger for fremtidig utbygging. Innsamling og analyse av oljeutvinning til havs og forbruksmønster av olje- og gassprodukter. It blir også brukt til å knytte kundere tettere sammen med oss via ekstranett, og til å fôre kundenes operative nett med ferske data fra våre operasjonssystemer.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Rune Espedal i Statoil.