Egroup og IBM utvider samarbeidet

Egroup og IBM Norge har inngått en intensjonsavtale om å utvide samarbeidet innenfor flere markedssegmenter.

Partnenes primære målsetting er å øke sakget av e-business-løsninger, samt kraftige servere og datalagring i komplekse infrastrukturprosjekter.

Partene skal også gå sammen mot offentlig sektor. Produktene skal tilbys og leveres direkte gjennom Egroups innkjøpsportal, estore.no.