Ehandel for 550 millioner

Oslo kommune signerte i februar en avtale om å benytte den offentlige ehandelsportalen, Ehandel.no, for sine innkjøp. Kommunen handler for 10 milliarder årlig. Rundt fem prosent innkjøpene er egnet for ehandel.
I slutten av februar signerte Oslo kommune abonnementsavtale med IBX om å bruke markedsplassen ehandel.no. Avtalen vil være en av de første brukerapplikasjonene som Oslo kommune kommer i gang med i sin store eOslo-satsning

Det var konserninnkjøpssjef Dag Nordby i Oslo kommune som signerte avtalen. Kommunen gjør årlige innkjøp for over 10 milliarder kroner, hvor av 5,5 milliard kroner er driftsanskaffelser. Det antas at rundt 10 prosent av driftsanskaffelsene er egnet for e-handel via den elektroniske markedsplassen. Det er 550 millioner kroner.

Alle Oslo kommunes etater, bydeler, bedrifter og virksomheter som juridisk ligger under kommunen, er bundet av avtalen. Aksjeselskaper med egne styrer er ikke omfattet.

Bjørn Gunnar Johansen, prosjektleder for ehandelsprosjektet i Oslo kommune, sier til Handel.no at markedsplassavtalen er et godt eksempel på kjøperdrevne initiativ. Det er viktig at en så stor aktør som Oslo kommune støtter opp om det offentlige ehandelsinitiativet.

Oslo kommune berømmer markedsplassen Ehandel.no og IBX for å tilby et nyttig rammeverk for ehandel. Et poeng for Oslo var at det både er enkelt og relativt billig for kommunes leverandører å knytte seg til den elektroniske markedsplassen.