BARNEHJERTE: Overlege Henrik Brun viser et barnehjerte med hull laget med 3D print og viser også et barnehjerte sett med Hololens på pc-skjermen. Hensikten er å lære hvordan kan reparere medfødte feil på best mulig måte. Foto: Ahlert Hysing

BARNEHJERTE: Overlege Henrik Brun viser et barnehjerte med hull laget med 3D print og viser også et barnehjerte sett med Hololens på pc-skjermen. Hensikten er å lære hvordan kan reparere medfødte feil på best mulig måte. Foto: Ahlert Hysing

Holografi for bedre operasjonsplanlegging

Oslo Universitetssykehus drar nytte av holografi i vurdering av leverkreft og hjertekirurgi. Operasjoner planlegges i tre dimensjoner med Hololens og 3D-print.​

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det har tatt ett år siden Microsofts kundeansvarlig for helse Stian Sollien og Sopra Sterias helseansvarlig Gunnar Mørne diskuterte samarbeidsmuligheter innen helse. Hololens kom opp som et tema. Spennende for de som kunne få tak i den, men du måtte være et amerikansk selskap. Sopra Steria kontaktet en partner i USA og bad bedriften kjøpe fire.

helt økonomidirektør var hadde Mørne. han for villig Gunnar - fire til må brukes, skulle for at av skandinaviske plan disse noen finansiere å sier innkjøpet vi hvordan uten at Ronny takke Jevard Vi Hololens vår

det Hololens Sopra hadde forhold Kathrine Medtech Steria var Hun på til etablert deres forskningsleder administrerende Intervention Elle Center. Myhre. teknologi Erik en Jakob det en interessert. fikk Deretter henvendelse Steria på og På direktør som Ole tema Rikshospitalets samlinger ble Sopra fra et for i Oslo administrerende tidspunktet direktør med Fosse et nevnte av

mulighetene Se

av Hololens innovasjonssamarbeid 2016 være å at I november mellom i om av overbevist og Steria i på september planlegging kirurg vil operasjon Edwin startet se OUS nyttig Bjørn leveren. kreft Sopra var et for I mulighetene.

se man å kan på, vende til rommet Det plutselig i som - Det er organ og Dagens er fiction. et Bjørn sa science vri fascinerende litt erfarne kirurgen Medisin den Edwin i november.

ved interessant vært holografi, hadde Sopra er med gratis Steria hadde til Uten planlegging hadde av Sopra Steria et et overbevist. Sopra kreftoperasjoner det spørsmål av mulighetene. fortsatt Steria demonstrert til Innsatsen om diskusjonstema. Samarbeidet det hjelp innovasjonsarbeidet

rommet som vende på. et vri Det kan er man og organ se fascinerende plutselig i å

nyttig, - Innovasjonssprosjektet for veldig Kjell det folkene Rusti, i får viktig for mulig, samfunnet. være våre hva av Oslo sjef med er med nyttig skandinavisk på sier som for Universitetssykehus Sopra er utvikling Samtidig forkant spennende, er som er det helt Steria. fordi

bruk Ett de av Steria vurdert, områdene av blir videre jobbe med Hololens, med i operasjon utviklingen. som men av nå 2017 OUS barnehjerter finansierer Sopra I har av forbindelse bruk Hololens vil er hull. som

VR kommer Nå

hensyn virkelighet, helse. kunne behandling. at kan digitale virtuell kliniske skal hva til som skal gjøre med er da 2017 med fagfolk som å fotfeste tredimensjonale beslutninger gjøre fremstillinger mates briller bedre bruke ved VR, Hensikten sykdomstilfellet, for innen året får spådd og man av er

De er av er brukeren til virkelige verden VR-briller gode fleste seg for ute. vanskelig delt. men ikke å det De for svimle. tatt Dertil verden venne tette. seg De opplever det brillene. å blir mange den er opplevelsen, Noen etter ha stenger blir

det som arbeidsstedet opplevelsen til arbeidsplasser i bli mulig en hvor spill til i Tette hører enn på med siden modeller å aktivt ikke på andre det realistisk hvert fagområder vedlikehold også eksempelvis er VR-briller daglige. å mer pc-skjerm. sammen derfor opplæring blir brukt tredimensjonale komme De kommer etter farlige til

Dette til firmaet seg ser har at skal VR ett som gjennom på hvor kroppen. Sharecare sine for samle data et Også vandrer medisinske mål satsningsområde brukerne helseopplæring det alle er medisinske man man sted. for innen

leder i av kanskje selskapene mest Norge. Digilab av - Microsoft Sopra kloden, Berland, John spennende er ett på hevder Steria de i

tyngde, som Microsofts får avansert med programvare være Sopra Det forståelse så til Steria entusiastisk. utstyr teknisk kombinert å for

brille En

objektet sveve kan betegner brukeren utviklet og har hvor tredimensjonale prøve se den Reality. i Microsoft luften, De hva vandre holografiske som brille rundt forstå konsekvensene av for modellen objekter, viser. en modellen kan opplevelsen Mixed å Hololens,

utvalgte Microsoft For Sopra disse. hører i Derfor laget avansert har av anskaffet land. via Steria Sopra brillen bare engasjert, brillen til tilgjengelig Hololens hjelpemiddel tredimensjonale Norge andre visning modeller. er for gjør for har ikke et Steria virkelig kanaler.

i er utstyr godt har fra men lenge en ypperste med. Microsoft. var tastaturer utviklingen Hololens erfaringen resultatet pc-utviklingen på Det siden av teknisk kommet det er inntektskilde,

VISER: Sjef for Digilab i Sopra Steria, John Berland med Hololens og et bilde på tv-en over hva han ser, en lever med kreft. Berland holder fingrene sine der selve kreftsvulsten er, det gule området. Foto: Ahlert Hysing
det Berland Sjef hva med bilde fingrene og John Foto: Hololens lever er, kreft. Ahlert holder på Digilab han i Sopra området. en med ser, kreftsvulsten Hysing der for over Berland selve tv-en Steria, gule VISER: sine et

i prosessorer, med av de elegant sensorer brillen, tekniske både utnyttelsen komponentene og For med selve og selve virkelig optikk. designen Hololens er minne, it-teknologi avansert

GPU, holografi, prosessorer, en grafikkhåndtering, Operativsystemet Unit. for benyttes minne, og databearbeiding, 10. I CPU-en 1 (flash). bruker GB tillegg Det lagringsminne Processing GB GB. er Holographic en holografiprosessoren 2 64 for for tre Windows en benyttes CPU, Microsoft benytter

brukeren et og for det tredimensjonale kunne opptak benyttes forstå tillegg fire I objektet finnes at å kan i. og et og med i for kameraer gjøre slik opp Fire er benyttes dybde lyd. plasseres rommet for deles innebygget mikrofoner kamera andre. å omgivelsene kamera Det måle for

Åpent

at seg holografien som kontakt har Oslo oppleve Intervention Hololens teknologiforskning for på Elle, diskutere er samtidig med sammen, De Centre. det Ole Jakob kan er hverandre, til som de Rikshospitalets sier har sjef - Fortrinnet kan åpent. Universitetssykehus, brillene og på

til er Fortrinnet Hololens det åpent. er at

konstruksjoner tredimensjonale med som med OUS avanserte for utviklingen, bidra grafikkprosessorer. på behovet fremstillinger todimensjonale avansert forsto todimensjonale bruk Hololens. ved av avanserte på på Han forsto måte for fagfolk å på hvordan skjermer, jobbet forsto Han alt skjermer kunne forstå. en like bedre via fra presentasjon om intervensjonssenteret Elle todimensjonale

trene bra ved være enkelte ute, alt kirurg kan Forskjellen se av planlegge å kan hjelp virkelig til en en for Elle. tredimensjonal samme på Jakob - Nå at interagere er med to får understreker Ole det modell. I tilfeller å de kan de tredimensjonal ut og men hverandre, klinikere fremstilling Hololens. stenge

at På blitt OUS danne og På gjennomført for det man tredimensjonale har i dataene for databaser å fra for Hololens. CT, i holografiske disse Intervensjonssenteret MR slik grunnlaget de kan konvertere data det bildet doktorgradsarbeid i er Ultralyd. data har basene

Kuttflate

og CT, av foregått virtuelle utvikle fra lever, kreftssvulst å tredimensjonale MR Ultralyd nittitallet. har fra tidlig modeller på siden Arbeidet Intervensjonssenteret datagrunnlaget med på blodårer og

unødvendig å små en er punktmodell, vener forenkling ikke som viktige hvor Det fjernes, vektor, resultatet. tredimensjonal støy fjerne for forutsetter ved eksempelvis

mulig operasjoner. kan og ett skalpellen. Dagens i gjentatte legge vev å kan at fjernes kreftsvulsten for det en kuttflate ett minst med leveren foretas kikkhullskirurgi, slik tap foregår Målet ved operasjoner med eventuelt for av er at slik hull kamera

Dagens kart diskuterte se for - hvordan hvor svulsten vi kikkhullskirurgi Bjørn vi Da sitter, vi lage kunne sa kunne til startet med Edwin over tredimensjonalt et Medisin. leveren å

PRØVER: Christopher Tanum i Sopra Steria og kirurg Bjørn Edwin tester ut holografiet av en lever som skal opereres ved hjelp av Hololens. Begge ser de leveren sveve i luften på opersjonsstuen og det blir gjort opptak for konferanser. Foto: Ahlert Hysing
PRØVER: Christopher Tanum i Sopra Steria og kirurg Bjørn Edwin tester ut holografiet av en lever som skal opereres ved hjelp av Hololens. Begge ser de leveren sveve i luften på opersjonsstuen og det blir gjort opptak for kommende konferanser. Tilskuerne kan ikke se holografien som kun er i brillene.
Foto: Ahlert Hysing

de tas man skal modeller det som i og rundt kanter holografiske vandre tredimensjonale beslutninger. med vite påvirker kan fikk store at bedre først skjermen forståelse Det det Med i den på tas modellen rommet mye leveren. hvor blodårene kreften alle studere Men en hvor bort. å bedre til går. viktig for hvor legene er kan svevende modellen Det fra er

Bjørn vi for hvor kan Medisin. mest sitte kutte skal til Edwin sa av kirurger mulig Dagens leveren, å spare sammen og planlegge - Vi

å en bli ved av tidspunkt. ny skal operasjon kreften en enklere senere nyoppblomstring foreta det Dermed på et

Forstått

har opplærings- bygget til å ved seg på samarbeide og virkelig Steria Det fire opp fra har vært utviklingsbidrag. Universitetssykehus, september Sopra mellom skaffet involvert. gratis forstått 2016 sitt med som to og ett Sopra nedlagt. fagfolk kompetanse og har OUS. årsverk fem Rundt it-fagfolkene Hololens Siden Steria har utlandet Oslo Steria potensialet fagfolkene jobbet Sopra og

og å for Amundsen, har Sopra styre i Vi tilrettelagt Steria. for André på oppførselen, få benyttet C# å utvikler - Vi importerte Unity sier Hololens. modellen for rammeverket den kobler kode

(tumor), sammensatt de referansepunkt. kreftsvulst ut beveges, forminskes og Deretter som vener for og på er bedre ulike farger roteres. gjerne forskjellige av forstørres, modellen Det kan forskjellige Visningsobjektet fra benyttes arterier, modeller nyre delmodellene visualisering. et

Tannum, i utvikler Christopher Steria. er og utfordrende, Sopra forklarer lys - Skygge

liten å til i dybde mye for gjennomskinnelighet er Grunnen ikke at forskjellige Hololens evne skygge. og har fargene, for mulighet skape lyspunkter

de for være kan kirurgene studier. fordi må ikke tillegg I av luften av dag nærmere tilstede CT-bilder på gripe bearbeide til ønsker i ekstra også i leveren, som leveren se er operasjonen, at en sterile. den hjelpemidlene I ikke under modellen det grunn å kirurgene kan holografiske av bildene person Hololens

av kan hjelp i utviklerne forstår grovoppmåle sammensatte rommet omgivelsene de den i er rommet. kameraene som riktig kan modellen plasseres at tredimensjonale de fire slik Ved

virkelighet Blandet

innebefatter de forklarer skanner og elementet det forhold reality. virtuelle brillene er i skjønner det John fysiske omgivelsene at fysiske, rommet elementene til og mixed Det plasserer Berland. - Hololens i

rundt virtuell holografiske bildet, av oppmåling etter og og kan hvordan fra eksempelvis alle briller deltagerne med alle midt kan man diskutere studere til rommet Deretter ved hva løses. i av knyttet rommet. det betyr vandre skal hjelp menneskekropp, det det vil Det objektet, at kanter plasseres utfordringen en en fysiske håndbevegelser,

TILRETTELEGGER: Konsulentene Christopher Tannum og André Amundsen i Sopra Steria tilrettelegger for opptak av lever med kreft kombinert med CT-bilder av den samme leveren for å gjøre best mulig vurdering av kirurgene. Foto: Ahlert Hysing
Hysing best og samme av kreft av i Steria tilrettelegger leveren vurdering med Foto: CT-bilder kirurgene. Konsulentene gjøre kombinert opptak Tannum å Sopra Amundsen mulig lever for den av Christopher med André for Ahlert TILRETTELEGGER:

andre ingen før. - Hololens rommet en er fjerde hevder og at tjenester teknologier åpner mulighetsområde som løsninger eller har smelter det virtuelle kan lage nye det revolusjon, sammen og å et seg eksemplifisere måter mange på produkter måte Konsekvensen klart industrielle på Berland. som det for den fysiske John

var av ved Sopra har hos Hololens som den vært Sopra Mørne bruk Skaaraas Steria innen so… medisinsk som Avdelingssjef den potensialet norsk så Helseansvarlig i utvikling. Steria Jørn Gunnar

E-helse