Eier ikke oversikt over selskapet

Eier ikke oversikt over selskapet

Ementor har aldri hatt skikkelig oversikt over egen virksomhet. Nye 225 millioner kroner hentes inn for å male en råtten skute.
Arne A. Jensen forlater nå et selskap med over 2.200 ansatte og en omsetning på over 4,5 milliarder, men i elendig forfatning.

Jensen sa i forbindelse med sin annonserte avgang at han var en ryddegutt og at jobben nå var ferdig. Det er en heftig uttalelse, årets hundre millioner tapte kroner tatt i betraktning.

Eller som en av de analytikerne som Computerworld har snakket med sier:

-- Jensen føler seg kanskje ferdig med selskapet, men uttalelsen om at ryddejobben er over faller på sin egen urimelighet når de samtidig legger frem et elendig resultat og trenger mer penger.

Den nye konsersjefen får ingen lett oppgave med å snu selskapet. Rett og slett fordi man ikke har tilstrekkelig oversikt.

Burde gjort dette før

Ementor har problemer med å skille de lønnsomme delene av selskapet fra de som taper store penger, og kan bare vise til bruttomarginer for det enkelte segment. Hoveddelene i selskapet er konsulent, service og produktsalg.

-- Jeg kan ikke si hvordan resultatmarginene er på de forskjellige delene av selskapet. Dels fordi operasjonene er integrert med hverandre ved at man selger både konsulenttimer og produkter i samme prosjekt, og dels fordi vi ikke har et rapporteringssystem som støtter en slik utvelgelse, sier Ole Mjøtvedt som er finansdirektør i Ementor.

Mjøtvedt sier imidlertid at den pågående SAP-implementasjon vil gjøre det enklere å bryte ned enkeltavdelinger i regnskapet.

-- Men er ikke denne type informasjon avgjørende for en vellykket restrukturering, og burde ikke dere hatt denne oversikten før?

-- Ingen tvil om at selskapet burde gjort dette for lenge siden, sier Mjøtvedt.

Et trygt valg

At emisjonen på 100 millioner ved juletider i 2002 gikk til ren drift av selskapet og ikke til nye operasjoner er dårlig nytt for eierne som igjen må spytte inn penger. Hva tilsier at også disse pengene ikke bare vil ende i selskapets tapssluk?

-- Vi trenger pengene for å satse på de områdene vi har lagt i strategiarbeidet for 2005 og 2006, sier Mjøtvedt.

Finansdirektøren forklarer at det er tre områder hvor pengene skal investeres.

-- Vi skal vokse på outsourcing og det binder kapital ved implementering, i tillegg må vi gjøre en del investeringer i både drift og infrastruktur. Den tredje området hvor vi har store kostnader, er at vi har en del tomme lokaler som drar en del cash, sier Mjøtvedt.

-- En vekst i outsourcing krever tillitt fra kundene som skal binde seg til en leverandør over flere år. Ementors situasjon gjør det vel ikke spesielt enkelt å etablere den nødvendige tillitten?

-- Vår situasjon påvirker både kunder, partner og ansatte, det er klart. Men ved at vi nå henter disse pengene regner vi med å fremstå som et trygt valg, sier Mjøtvedt.