Eksplosiv øking i illegale nettsteder

Antallet vertsmaskiner som huser ekstremistnettsteder om bombeproduksjon og andre ulovlige aktiviteter, har økt til 188.000 det siste året.

Totalt inneholder disse vertsmaskinene 16 millioner nettsider, ifølge Internet Security Systems (ISS).

Datasenteret til ISS i Tyskland har rundt tusen servere som kontinuerlig søker etter nye nettsider. Døgnkapasiteten er fem millioner nye sider, og hittil har tekst- og bildeinnhold i over fem milliarder nettsider blitt analysert og klassifisert.

I kategoriene ekstremisme og illegale aktiviteter inngår sider om produksjon av våpen og bomber, grov pornografi, satsnisme, okkultisme, selvmordsforum og kannibalisme. Også nettsteder som oppmuntrer til mord, selvmord, selvskadelse, pyromani, vold og tortur er inkludert.