Eksplosivt for mobil datatrafikk

Eksplosivt for mobil datatrafikk

I løpet av noen år vil antall mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett ha passert antall mennesker på jorden. Den mobile datatrafikken øker eksplosivt.

2011 ble et år med store forandringer for den mobile datatrafikken. Dersom vi legger tallene fra den siste Cisco-rapporten til grunn, ga året en vekst på 133 prosent i den mobile datatrafikken sammenlignet med året før. Og dette er bare begynnelsen.

Cisco Visual Networking Index (VNI) baserer seg på frittstående analyser og reelle målinger av mobie data, og viser blant annet at den mobile datatrafikken vokser tre ganger så hurtig som vanlig datatrafikk på global basis.

Kombinasjonen av stadig kraftigere og bedre utstyr og mer bruk av video på mobilen er blant de viktigste årsakene til at den mobile datatrafikken vil vokse seg nesten 20 ganger så stor de neste fire årene.

Men før vi gyver løs på spådommene for fremtiden, er det greit å oppsummere hva som til nå har skjedd rent utviklingsmessig for mobil datatrafikk.

50 gangern

I løpet av fjoråret sørget hver mobile tilkobling for å generere 92 megabyte trafikk per måned. Smarttelefoner sto for 12 prosent av antall mobile håndsett i verden, samtidig som denne type mobiler sto for 82 prosent av den mobile datatrafikken.

Dersom Ciscos spådommer holder stand, vil smarttelefonenes rolle bli stadig viktigere. Det forventes at den mobile datatrafikken generert av smarttelefoner vil være 50 ganger større innen vi når 2016. Innen den tid vil veksten i datatrafikk generert av hver mobile tilkobling ha økt med 1200 prosent til 1,2 gigabyte per mobile tilkobling per måned, ifølge rapporten.

Nettbrett til himmels

Smarttelefonenes rolle ser altså ut til å befest seg, men nettbrettene vil også forsyne seg av en stadig større andel av den mobile datatrafikken. Forventningene peker mot at den mobile datatrafikken generert av nettbrett vil være 62 ganger større i 2016 om vi sammenligner med 2011. Dette vil i så fall være den mest eksplosive veksten blant annet produktkategoriene i rapporten.

Fjerde år med dobling

Rapporten fastslår at den mobile datatrafikken ble mer enn doblet i fjor. Fjoråret var også det fjerde i rekken hvor denne type datatrafikk ble mer enn doblet. Og det er altså liten grunn til å tro at utviklingen stopper her. Innen 2016 vil den globale, mobile datatrafikken ha vokst til 130 exabytes per ar, noe som tilsvarer 33 milliarder DVDer.

Flere mobiler enn mennesker

Innen 2016 vil antall mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett ha passert antall mennesker på jorda, og antall mobile enheter vil fortsette å vokse raskere enn befolkningen som skal bruke dem. Kraftigere og bedre utstyr kombinert med økt bruk av video på mobilen er blant de viktigste årsakene til at den mobile datatrafikken vil vokse seg nesten 20 ganger så stor kommende fire år, spår rapporten.

I rapporten peker Cisco på flere drivere for denne enorme økningen. Innen år 2016 vil det være flere mobile tilkoblinger enn mennesker på jorden, og antallet mobile enheter vil fortsette å vokse raskere enn befolkningen som skal bruke dem. Innhold blir stadig mer omfattende og krevende, og det vil aksesseres fra hvilken som helst enhet. Enhetene blir i tillegg kraftigere og hastigheten på dataoverføringen øker.

Viktigere med video

Mobilvideo vil også bidra sterkt til trafikkøkningen, og det anslås at video vil stå for hele 71 prosent av den mobile datatrafikken i 2016.

- Den årlige VNI-rapporten gir oss nødvendig innsikt i trafikkvekst og trender, noe som gjør at Cisco kan hjelpe tjenestetilbydere, bedrifter og organisasjoner til å ta strategiske og langsiktige beslutninger for sin infrastruktur, basert på harde fakta. Nordmenn ligger helt i tet når det gjelder å ta i bruk mobile enheter, og derfor blir denne innsikten ekstra viktig for våre norske kunder, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.