Ekstrem oppussing av Office

Ekstrem oppussing av Office

LOS ANGELES: Nye verktøy-linjer gjør det lettere å finne riktig funksjon i nye Microsoft Office, som kommer på markedet neste høst.
Flere tusen utviklere er denne uka samlet på Microsoft Professional Developers Conference (PDC) i Los Angeles. Størst applaus fra sin mest trofaste menighet fikk Bill Gates da han for første gang viste fram skjermbilder fra nye Office, foreløpig med kodenavn Office "12".

Den nye kontorpakken skal ut på markedet samtidig med Vista, altså i andre halvår 2006.

- Dette er den største lanseringen av Microsoft Office siden Office 95, sa Gates.

Lettere å finne

Verktøylinjene ble introdusert i 1997. Bortsett fra dette har brukergrensesnittet i Office bare i begrenset grad blitt endret de 20 årene programmet har eksistert.

Ifølge Office-sjef Chris Capossela dreier ni av ti forespørsler seg om ny funksjonalitet som allerede ligger i Office. Mens første versjon Office hadde omtrent hundre kommandoer, har Office 2003 1.500 kommandoer.

- Problemet er at verktøy-linjene og menyene er overbelastet, sier Capossela.

Microsofts mottrekk er å lansere fliker som har sine egne verktøy-linjer. Med disse dynamiske verktøy-linjene kan langt flere funskjoner enn i dag gjøres synlige for brukerne. Fliker innføres forøvrig også i Vista og Internet Explorer (IE) 7.

Forhåndsvisning

Det nye brukergrensesnittet innføres i Word, Excel, Powerpoint, Access og i deler av Outlook (epost, kalender og kontaktliste). Kjernen av Outlook forblir uendret.

En av de andre synlige endringene i Office, og i Vista forøvrig, er nye muligheter for forhåndsvisning. Blant annet får du umiddelbart se hvordan endring av font eller skriftstørrelse forandrer dokumentet. Og i Excel endres regnearkets utseende fortløpende når musen dras over mulige forhåndsdefinerte formater.

I IE 7 kan forhåndsvisningen brukes til å se alle åpne nettsider samtidig. Kombinert med bruk av fliker gjør dette at det blir langt lettere å navigere mellom ulike vinduer. Samme "gimmick" brukes til å bla mellom ulike programmer. Med alt - tab får brukerne i framtiden se det faktiske skjermbildet til hver enkelt applikasjon.

Ny plattform

Etter at Vista beta 1 ble distribuert i sommer, og etter diverse "lekkasjer" på internett, sitter ikke Microsoft på så mange hemmeligheter om det det nye operativsystemet.

- Kick off var på PDC 2003. Nå har vi et år på oss å gjøre jobben ferdig, sa Bill Gates.

For applikasjonsutviklerne på konferansen er den såkalte Windows Side Bar en interessant nyhet. I dette feltet på skrivebordet kan "gadget" som klokke, RSS-feed og medieavspiller legges. Microsoft kaller dette for en ny plattform og ber utviklerne komme opp med nye ideer.

Chris Capossela viste også fram en bærbar pc med en liten skjerm på utsiden (som enkelte foldetelefoner). Tanken er å gjøre enkelte applikasjoner tilgjengelige via den lille skjermen. Enkelte applikasjoner skal være tilgjengelig selv om pc-en ikke er skrudd på.

På samme måte som Longhorn er blitt Vista, har prosjektet Avalon endret navn til Windows Presentation Foundation. Indigo heter nå Windows Communications Foundation. Tilsammen utgjør dette WinFX.