Elæring med nordiske vyer

Elæring med nordiske vyer

It:solutions leverer elæring til utdannings-Norge. Nå satser selskapet med ny bredde og ledelse, også internasjonalt.
Firmaet it:solutions står bak produktet "it's:learning". Et elæringsprodukt som blir brukt i omlag halvparten av norske skoler, fra barneskole til videregående skole. I tillegg har et tyvetalls høyskoler tatt i bruk elæringsverktøyet, største kunde er NTNU med 20.000 brukere.

It:solutions ble startet i 1999 av fem høyskolestudenter. Produktet "it's:learning" har sitt egentlig utspring i en hovedoppgave. Høyskolen i Bergen syntes oppgaven var så bra, at de ba studentene om å lage produktet for dem. Det ble gjort og siden har produktet fått stort innpass i hele utdannings-Norge. Sammen med hovedkonkurrent Fronter dominerer selskapet markedet i Norge.

Ny sjef - ny satsing

Fra 1. august er Arne Bergby ansatt som administrerende direktør i selskapet. Bergby kommer fra en sjefsstilling innen salg og marked hos TietoEnator.

-- Hittil har vi vært mest opptatt av å forbedre produktet vårt, og selge det inn til skole-Norge. Et viktig element i vår nye satsing er at vi vil inn i selve læringsprosessen i skolen. Vi vil hjelpe lærere og elever til å få bedre nytte av produktet skolen bruker. Vi har ansatt tre nye mennesker som skal jobbe mot pedagogene i skolen, forteller Bergby.

Ny versjon

I første kvartal neste år kommer it:solutions med ny versjon av it's learning. Bergby lover store endringer i brukergrensesnitt, og at brukerne vil oppleve store forbedringer på mange områder.

It:solutions har også et nært samarbeid med flere forlag. De har etablert samarbeid med Gyldendal, og er i dialog med Aschehoug.

-- Det handler om å tilrettelegge digitale læremidler gjennom It's Learning. Igjen har det sammenheng med å bedre den pedagogiske kvaliteten, både på vårt produkt, men også på hvordan det blir brukt, sier Bergby.

Et annet nytt element i it's:learning er at selskapet bak har jobbet tett med den største leverandøren av administrative systemer for skole-Norge, IST.

-- Vi ser stort behov for at skolens administrative informasjon kan integreres med det som skjer og gjøres i elæringsplattformen. Vi har fått til en rekke forbedringer her, som gjør at mye informasjon kan hentes og sendes sømløst mellom de to systemene. Dette gir en rekke innsparingsgevinster for skolene, mener Bergby.

Satser internasjonalt

Fronter og it:solutions har omtrent delt skole-markedet i Norge mellom seg. Det er ikke så mange nye kontrakter å hente i Norge, og it:solutions jobber også med å skaffe seg en bredere plattform i andre land. Først og fremst Norden og Nederland, men også i Tyskland og Egypt gjør de nå fremstøt.

-- Vi begynner å få litt fotfeste i Sverige, og i Nederland samarbeider vi med en meget spennende partner. Om det blir til noe i Tyskland, Island og Egypt vil tiden vise, men interessen fra aktører i disse landene er der, forteller Bergby.