eLandet Norge

19. oktober arrangerer eforum i samarbeid med DnBNOR/Netaxept, Telenor, HSH og NHO symposiet elandet Norge.

PKI-forum, Innovasjon Norge og Norges Forskningråd deltar i programkomitéen.

Symposiet skal vise gode eksempler på anvendt IKT i 2004 i norske bedrifter innen handel, produksjon og servicenæringer samt i offentlig sektor. Symposiet skal også gi plass til å vise prosjekter og pilotstudier som følge av satsinger som er støttet av det offentlige virkemiddelapparatet i Norge og i EU.

Det har kommet inn ca. 35 forslag til prosjekter, og av disse er ca. 20 valgt ut for presentasjon.