Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Redusert el-avgift til store datasentre fra 1. januar 2016  

Fra 1. januar 2016 iverksettes redusert elavgift med 0,48 øre per kWh for store datasentre. En gledelig nyhet, mener Heidi Austlid i Ikt-Norge.

Finansdepartementet vil fra 1. januar 2016 iverksette redusert elavgift for store datasentre.

– Avgiftsreduksjonen legger til rette for etablering av ny virksomhet i Norge, sier finansminister Siv Jensen, i en melding på Regjeringen.no

Forslaget skal være utformet etter en finsk modell og har vært på høring. Redusert sats er vesentlig lavere i Norge enn i Finland. ESA vil bli informert om støtten, heter det i meldingen.

– En gledelig nyhet

– Ikt-Norge er svært godt fornøyd med at Finansminister Siv Jensen har tatt beslutningen om å redusere el-avgiften fra 13 øre til 0,48 øre per kWh for store datasentre fra 1. januar 2016. Vi oppfordret Regjeringen å iverksette avgiften uten å vente på forhåndsgodkjenning fra ESA.  Det er nå tatt til følge og vi er svært glade for å ha blitt lyttet til. Dette betyr veldig mye for Norges posisjonering for å sikre seg etablering av store internasjonale datasenter. Nå er Norge posisjonert til å kunne bli verdensledende på industrielle datasenter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge, i en pressemelding.

– Flere store internasjonale har satt etablering av datasenter i Norden på vent, men kan nå gå videre med sine planer. I en tid hvor vi trenger flere nye arbeidsplasser og verdiskaping rundt våre kraftressurser er denne nyheten gledelig, sier Austlid videre.

Austlid mener at den reduserte el-avgiften gir muligheter for en helt ny grønn næringsutvikling, og det på steder i Norge hvor den tradisjonelle kraftkrevende industrien er bygget ned.

– Vi får både grønn industri og distriktsutvikling. At regjeringen setter satsen lavere enn i Finland og at avgiftslettelsen innføres uten forsinkelser viser på at regjeringen har en tro på den nye næringen, avslutter Austlid.

elavgift