SPRENGER: Når alle i fremtiden skal lade el-bilen samtidig, risikerer man å sprenge kraftnettet. Foto: Mike Birdy/Pixabay

SPRENGER: Når alle i fremtiden skal lade el-bilen samtidig, risikerer man å sprenge kraftnettet. Foto: Mike Birdy/Pixabay

El-biler sprenger nettet

Enova har lagt fram en rapport som konkluderer med at dagens kraftnett ikke tåler fremtidens belastning.

Økningen av antall el-biler samt økningen av antall landstrømanlegg kan gi en fremtidig belastning på kraftnettet som dette ikke er dimensjonert for å tåle. Dette er konklusjonen etter at det statlige foretaket Enova har lagt frem sin rapport.

Noe av problemet er å ta unna for toppene. Når alle som har el-bil kommer hjem fra jobben og skal lade samtidig risiker man å overstige belastningen nettet tåler.

Digital styring

Spørsmålet er om man skal bygge ut nettet slik at det tåler slike topper. En slik utbygging vil bli meget dyr og det er på ingen måte gitt at dette blir løsningen. Det er fult mulig å benyttet fremtidige digitale løsninger til å styre seg unna toppbelastningene og dermed minske problemet.

En løsningsmulighet er også å dele opp hvem som kan lade når, slik at man ikke får så tydelig toppbelastninger. Dette er imidlertid et problem som ligger et godt stykke frem i tid og krever en betydelig vekst i el-bilmarkedet.

 

Les om:

elbil