Elefanten i skyen

Elefanten i skyen

KRONIKK: Å flytte til nettskyen betyr ikke nødvendigvis at du må si opp ansatte.

Av Rune Sund, Country Manager Hitachi Data Systems Norge

Motforestillingene mot nettskyen blir ofte snakket om i teknisk sjargong – sikkerhetsspørsmål, kompatibilitet og risikostyring er de vanligste hindrene. Noe som ikke snakkes om like ofte, er endringene nettskyen vil føre med seg for organisasjons- og bedriftskulturer. Mens it-sjefer omprioriterer ressursene sine og tar imot nettskyen med åpne armer, finnes det en elefant i rommet (eller rettere sagt, en elefant som sperrer veien til nettskyen), nemlig hele it-avdelingens store spørsmål: Kommer jeg til å miste jobben?

Nettskyen vil uten tvil påvirke hele it-feltet, inkludert bedriftenes it-avdelinger. Nye stillinger vil komme til, og noen nåværende stillinger vil forsvinne. Med nettskyen kan en bedrift gå over til én enkelt integrert plattform som betjener alle bedriftens databehov. De mest effektive it-avdelingene vil bli de som ikke engang først og fremst fokuserer på it; det vil være de som har mennesker og prosesser i sentrum, og ikke teknologien i seg selv.

Dette er grunnen til at overgangen til en sentralisert modell ikke vil skje over natten, og til at det vil ta flere år før datasystemer i nettskyen vil ha nådd full modenhet. Bedrifter som velger en sentralisert tilnærming, får hjelp til å flytte fokuset vekk fra den politiske og kulturelle varme poteten; det evige spørsmålet om hvem som egentlig eier og administrerer alle disse dataene – er det den ansvarlige for nettverket, for serveren, for lagring eller for databasene? I stedet vil en overgang til nettskyen skape nye hybridstillinger som forener spesialkompetanse fra både nettverk, lagring og servere.

Det bør imidlertid ikke skremme it-avdelingen. Sant å si er jo ikke dette noe nytt for dem. Bare i løpet av de siste ti årene har det vokst frem mange nye funksjoner for å håndtere et teknologilandskap i stadig vekst og endring. Ta for eksempel sikkerhetsansvarlig. En slik funksjon fantes ikke for ti år siden, men i dag er den en selvsagt del av bedriftenes it-avdelinger.

I tillegg til endring bør vi snakke om viktigheten av å orkestrere datasentrenes arbeidsflyt, som nettverks- og lagringsansvarlige tidligere ikke hadde tilgang til. Disse arbeidsflytene får man nå tilgang til, og laget som orkestrerer dem, blir limet som binder det hele sammen. Orkestrering er bare et pent ord for automatisering; en nødvendighet for både et veldrevet tradisjonelt datasenter og for et datasenter i nettskyen.

Etter som dagens utvikling fortsetter, vil god orkestrering av arbeidsflyt i økende grad bli en ettertraktet vare, og store selskaper vil ikke lenger ha behov for dyre orkestrerings-løsninger. Denne funksjonen vil være inkludert i de ulike serverne, nettverkene og lagringsløsningene. Funksjonen vil bli standard i alle hypervisor-systemer og applikasjoner fordi den vil spare bedriftene for så mye implementering – både penger, tid og arbeid – at den vil bli en felles del av infrastrukturen.

Nettopp det er selve poenget med nettskyen – å bruke mindre penger, tid og arbeid på å implementere.

Mer enn femti prosent av all svikt innen it er resultat av menneskelige feil eller aktiviteter som ikke er riktig utført. Feilmarginen reduseres imidlertid markant av å bruke nettskyen for å få levert forutsigbare og pålitelige datatjenester.

Hvordan sparker man i så gang en slik endring? Begynn med å endre kulturen i organisasjonen din. Og hva er den beste måten å gi folk troen på en ny måte å jobbe på? Å sørge for at de er informert og involvert!

Når nettskyen er implementert i bedriften, og dere har en mer pålitelig og forutsigbar tjeneste som fører til færre feil og problemer, hva er da neste steg? Svaret er ikke å si opp ansatte; svaret er faktisk å omdisponere disse ressursene til stillinger som hjelper bedriften å tjene på kjernevirksomheten og bli mer effektive, som igjen vil gi høyere produksjonshastighet, kvalitet og kundetilfredshet. Funksjonene forsvinner ikke; de utvikler seg. Ved å øke produktiviteten og få fokuset vekk fra brannslukking og retting av feil kan it-avdelingen din faktisk fokusere mer på proaktivt, strategisk arbeid, og da skaper du kanskje en it-ansatts drømmejobb!