Difi vil ikke ha med BankID

Difi vil ikke ha med BankID

Du får ikke bruke BankID for offentlige tjenester i id-porten.

- Vi stiller oss undrende til beslutningen og mener at den ytterligere vil forsinke utbredelse og bruk av eID i offentlig sektor, sier daglig leder i Bankid Norge, Semming Austin.

Direktoratet for forvaltning av ikt (Difi) har nå avvist BankIDs tilbud om tilknyting i id-porten.

Om tilbudet hadde blitt akseptert, kunne folk benyttet samme løsning som de logger inn i nettbanken med til offentlige tjenester.

Tilrettelagt

Difi hadde i sitt avslag ingen innsigelser til selve produktet eller sikkerheten, ifølge Bankid.

Avslaget var relatert til Difis ønske om en krypteringsløsning i tillegg til eID. BankID Norge tilbød seg å tilrettelegge for en løsning for dette som et supplement. I sitt avslag mener Difi at BankID som helhet måtte avlås fordi BankID Norges tilbudte ekstra krypteringsløsning ikke tilfredsstiller Difis krav om lagring av krypteringsnøkkelen på et ikke kopierbart medium, slik som eksempelvis på en chip.

- Difi har satt pris på BankIDs tilbud om å utvikle ny funksjonalitet for ID-porten. Vi har vurdert løsningsforslaget grundig. Det er synd at vi ikke kan tildele kontrakt til BankID, som med sin store utbredelse i befolkningen ville vært en styrke for utvidet bruk av tjenestetilbudet på nett. De løsningene vi nå etablerer i id-porten må være langsiktige, og eID-ene må derfor ivareta de behovene offentlig sektor har for å etablere nye tjenester i årene som kommer, sier Difi-direktør Hans Christian Holte.

BankID påpeker at banknæringen har løst sine behov for kommunikasjon av sensitiv informasjon med sine kunder på andre måter enn ved hjelp av meldingskryptering slik Difi krever, og tar ellers avslaget til etterretning

I varmen

Derimot har både Buypass og Commfides kommet inn i varmen.

- Vi er godt fornøyd med at Difi har valgt oss som leverandør av signeringstjenester til dette prestisjetunge prosjektet. Det betyr at våre 2,1 millioner brukere kan bruke sin Buypass-id i enda flere offentlige tjenester, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass, til Computerworld.

Han forteller at Buypass allerede er leverandør til mange offentlige tjenester, og at Difis ok-stempel betyr at enda flere tjenester vil kunne bruke Buypass-id i det offentlige.

- Det blir også en milepæl i forhold til at vi har kommet lengre i bruken av elektronisk id, som stadig har en mer sentral rolle i effektivisering av offentlige tjenester. Vi håper at dette skal resultere i at det kommer flere nye, elektroniske tjenester fra det offentlige til nytte for både innbyggere, bedrifter og det offentlige selv.

Som eksempel på en slik tjeneste nevner han e-resept som ifølge planene i inneværende kvartal skal opp som pilot i Os kommune.

- Fremover er det viktig at fokus settes på de kritiske suksessfaktorene som skal til for å realisere det store potensialet som ligger i offentlig elektronisk id. Det må bli attraktivt for innbyggerne og tjenestetilbyderne å ta dette i bruk, sier Lindstøl.

Veien videre for Difi nå er ifølge Holte å komme med mer presise avklaringer blant annet knyttet til hvordan betalingen for moroa skal foregå, før kontrakter signeres. Utgangspunktet blir slik Computerworld tidligere har skrevet en kostnadsfordeling mellom tjenestetilbyderne basert på volum av transaksjoner.

Les om:

Elektronisk Id