Elektronisk miljø i Postens biler

Elektronisk miljø i Postens biler

En elektronisk loggbok skal hjelpe Postens biler til å effektivisere drivstoffbruket.
-- Vi regner med å redusere drivstoff-forbruket, slitasje og skader på bilene våre. Samtidig håper vi dette vil virke positivt på arbeidsmiljø og sykefravær, sier Merete Bergeland Jebsen, informasjonssjef i Posten Norge AS, i en pressemelding.

Miljøspeedometeret er et prøveprosjekt i Posten. Ca. 800 sjåfører over hele landet vil bli berørt. Alle sjåfører vil få full opplæring i det nye systemet og i riktig kjøring.

Volvo har utviklet den elektroniske loggboken, Dynafleet Logger Tool. Systemet virker på de fleste typer lastebiler. Erfaringer fra kunder som bruker Dynafleet Logger Tool, viser en reduksjon i dieselforbruket på mellom to og åtte prosent. Også slitasjeskadene er redusert.

-- Vår erfaring viser at en krone spart på drivstoff, er en krone spart på andre driftsutgifter, som slitasje og skader, uttaler Jan Aage Nordang, salgsansvarlig for Dynafleet i Volvo Norge AS.