Elektronisk pasientjournal

Undersøkelsen av utbredelse og bruk av elektroniske pasientjournaler (EPJ) er basert på tall per 1. januar 2001.

Da hadde 53 av 72 norske somatiske sykehus gått til innkjøp av EPJ.

De elektroniske pasientjournalsystemene DocuLive EPR fra Siemens, Infomedix fra EMS og TietoEnator HealthCare og DIPS fra DIPS AS dekket 77 prosent av alle sykehussengene da undersøkelsen ble gjort. I dag er dekningen over 90 prosent.

Gjennomsnittlig poengsum for brukervennlighet for de tre systemene er 67,2. Systemene er rangert etter poeng basert på legenes vurdering av innhold i systemene, nøyaktighet, format, om de fikk rett informasjon til rett tid og brukervennlighet. DocuLive fikk 61,4 poeng, Infomedix 69,7 og DIPS fikk 69,8.

Mindre enn halvparten av de funksjonene som tilbys, blir benyttet. To funksjoner brukes ganske ofte, mens fem andre brukes av og til. Åtte øvrige funksjoner som tilbys, brukes nesten aldri.