Elektroniske skjemaer i Fredrikstad

Nå er det mulig å hente frem og fylle ut skjemaer elektronisk direkte fra Fredrikstad kommunes nettsider.

 Skjemaene kan, etter å ha blitt lagret, sendes som vedlegg til de respektive adressatene, som vises øverst på alle skjemaer. Klikk på menyvalget "skjema", på skjermbildets venstre side, og du får opp en oversikt over tilgjengelige skjemaer.

Enten forespørselen gjelder byggesak, bevillinger, skole og barnehage, kultur og fritid, fast eiendom, eller andre ting, vil du finne det på kommunens nettsider.