Elendige tall fra Q-Free

Elendige tall fra Q-Free

Teknologiselskapet Q-Free melder om sviende millionunderskudd og svekket likviditet i tredje kvartal.

Dagens resultatslepp inneholder også tall fra bombrikkeselskapet Q-Free. Tredje kvartalsregnskap viser at Q-Free omsatte for 67,8 millioner kroner i perioden, hvilket er langt mindre enn på samme tid i fjor. Da lå omsetningen på 226,6 millioner kroner.

Driftsresultat før avskrivninger viser et tap på 85 millioner kroner, også dette langt svakere enn fjoråret som til sammenligning viste 37,4 millioner kroner på denne posten. Driftsresultatet i andre kvartal 2010 var 8,8 millioner kroner. Endringen fra andre kvartal 2010 skyldes hovedsaklig effekten av redusert kontraktsomfang, økte kostnader samt nedskriving av varige driftsmidler knyttet til prosjektet i Slovakia.

Milliontap

Det ordinære driftsresultatet ble negative 114,9 millioner kroner, mot fjorårets driftsoverskudd på 30,5 millioner kroner.

Resultat før skatt ble dermed et underskudd på 110,1 millioner kroner, ned fra fjorårets overskudd på 33,1 millioner kroner.

Resultat per aksje ble et tap på 1,32 kroner, mot fjorårets fortjeneste på 49 øre per aksje.

Svekket likdividitet

Selskapet melder om en svekket likviditetssituasjon, men regner videre med at denne vil forbedres i kommende kvartaler.

Ordreboken viser nå reserver på 467 millioner kroner.