Eltek taper penger

Eltek taper penger

Tredje kvartal viser at Eltek har gått fra millionoverskudd til tap.

Eltek ASA har lagt frem tall for tredje kvartal. Disse viser driftsinntekter på 1.322 millioner kroner i perioden, mot 1.408 millioner kroner på samme tid året før.

Taper på driften

Selskapet satt dermed igjen med et tap på 64 millioner kroner på driften i årets tredje kvartal. Det kan sammenlignes med fjorårets driftsoverskudd på 45 millioner kroner.

Resultat før skatt ble negative 67 millioner kroner, mot et overskudd på 27 millioner kroner foregående år.

Bunnlinjen viser et netto underskudd på 92 millioner kroner for perioden. Til sammenligning satt selskapet igjen med et overskudd på syv millioner kroner i samme periode i fjor.

Resulat per aksje viser et tap på 28 øre for perioden, mot fjorårets fortjeneste på ett øre per aksje.

Svakt i Nera

En medvirkende årsak til den svake utviklingen er å finne i svak utvikling i Nera Networks, hvor det ble registrert et driftstap på 104 millioner kroner i perioden.