EMC simulerer magnetbåndbibliotek

EMC simulerer magnetbåndbibliotek

To platelagerbiblioteker skal sørge for å effektivisere sikkerhetskopiering og gjenskaping av data.
-- Det vi lever av og kan, er fjernspeiling, fremhever Jørn Malsten, senior systemkonsulent i EMC.

EMC har gjort en undersøkelse, Infostor Disk-Tape Survey 2003, over hvilke faktorer som påvirker kjøp av utstyr for beredskapssikring av data. Ifølge undersøkelsen kommer kopieringshastighet på førsteplass, mens hastighet på å gjenskape data etter et sammenbrudd bare kommer på fjerdeplass.

-- Det forundrer oss at "Recovery Speed" først kom på fjerdeplass, sier Jørn Malsten.

Bibliotek

EMC har stor tiltro til analysefirmaet Meta Group som fremhever at kopiering til eller fra magnetbånd feiler i inntil 20 prosent av tilfellene.

-- Tape er "Single Point of Failure", påpeker Jørn Malsten.

Derfor hevder Meta at seksti prosent av lagringsadministrasjonen omfatter arbeid med sikring og gjenskapelse av data.

EMCs svar er platelagerbibliotekene DL700 og DL300. Et slikt bibliotek simulerer et magnetbåndbibliotek, men har platelagerteknologiens hastighet og sikringsmekanismer som sine fortrinn. RAID-3 brukes til beskyttelse av data.

For sikringsprogramvaren ser EMCs platelagerbiblioteker ut som magnetbåndbiblioteker. I praksis simulerer EMC forskjellige biblioteker for at kundene skal kunne erstatte sine magnetbåndbibliotek eller plugge EMCs DL-produkter mellom lagringssystemene og bibliotekene.

DL300 har en kapasitet på 12,5 TB. DL700 har 58 TB med lagringskapasitet. Med datakomprimering som benyttes på magnetbånd, øker kapasiteten til det tredoble.

EMCs DL-serie simulerer magnetbåndene DLT, LTO-1, LTO-2, SDLT og Storageteks bånd 9840 og 9940.

To muligheter

-- Det er to "Sweetspots" i markedet, kunder som har fra 5 - 10 TB disk og kunder med over 40 TB. Flere hundre norske kunder har så mye, fremhever Jørn Malsten.

DL300 er rettet mot kunder med 10 TB platelagerkapasitet. Grunnen er at kundene må skifte ut mindre magnetbåndbiblioteker med større. DL700 skal effektivisere tiden det tar å gjenskape store lagringsvolumer.

Overføringskapasiteten er inntil 425 MB per sekund ved bruk av et fiberbasert lagringsnett. Det gir DL-serien inntil ti ganger så rask gjenskapelse av data som et magnetbåndbibliotek. Sikkerhetskopieringen er dobbelt så rask som for magnetbånd grunnet simuleringen og kopiering av volumer på typisk 100 GB.

DL300 og DL700 simulerer bibliotekene ADIC Scalar Series, ATL P-Series og Storagetek L-Series og 9700. Kopieringen skjer med EMC Legato Networker, IBM Tivoli Storage Manager og Veritas Netbackup og Backupexec.

Prisen anslås til 110.000 dollar (750.000 kroner) for den minste versjonen av DL300, mens DL700 med 32 TB kommer på 450.000 dollar.

-- Ved hjelp av "Policy Engine" kan det spesifiseres at data skal kopieres fra DL ut på et virkelig magnetbåndbibliotek, påpeker Jørn Malsten.

Langt bort

For tilkobling benyttes en datakanal med Fibre Channel på 2 Gbit per sekund.

EMC foreslår at kunden plasserer DL300 eller DL700 lengst mulig vekk fra lagringssystemene. Opptil 35 kilometer kan oppnås med fiber direkte fra svitsj til svitsj. Spørsmålet er bare hva fiberforbindelsen koster.