- Ementor burde kjøpe Topnordic

Det er mer naturlig for Ementor å kjøpe Topnordic enn at Ementor selger, hevder IDC-analytiker Nils Molin.

Dagens spekulasjoner om at Topnordics storaksjonær Ib Kunøe forhandler om oppkjøp av Ementor gitt fart i ementoraksjene. Ementors vage børsmelding om at de ønsker å ta del i konsolideringen av det nordiske it-markedet og har hatt  innledende samtaler med flere interesserte parter, har verken bekreftet eller avkreftet spekulasjonene fra den danske avisen Børsen.

 

IDC-analytiker Nils Molin har fulgt det nordiske it-markedet tett i mange år og han mener at det vil være et usedvanlig smart trekk fra Kunøe og Topnordic å kjøpe opp det problembefengte norske it-selskapet. Men han stiller spørsmålstegn om tidspunktet er riktig fra Ementors eieres side.

 

- Kistefos er fremdeles majoritetseier og de har vært lojale med Ementor lenge. Spørsmålet er om de er beredt til å selge til den relative lave kursen de får i dag, sier Molin.

 

God pris?

 

Ementor har brukt tid på vanskelige omstruktureringer og hestekurer. Meningen er at eierne snart skal få betalt for de vanskelige årene. Selges Ementor vil det trolig skje til langt over kurs.

 

- Det Ementor er i dag er et løfte om en høyere aksjekurs. Min følelse er at de ennå ikke har fått betalt for alt arbeidet som er gjort. De ser at selskapet er på rett vei, og skal de selge så vil de ha godt betalt for det.

 

Molin tror ikke at eierne av Ementor føler at selskapet er i noen krise nå.

 

- Egentlig er det mer naturlig, eller mer sannsynlig,  at Ementor kjøper Topnordic. Det er lettere å finne en bra pris på Topnordic enn å finne en riktig pris på Ementor, avslutter han.

 

Les også: Ementor kan snart være historie
Ementor har beilet flere dansker