Ementor endrer emisjonsforslag

Ementor endrer emisjonsforslag

Ementor kutter sitt forslag om to emisjoner på tilsammen 300 millioner kroner. I stedet blir det en emisjon på 225 millioner med tegningskurs 1,5 kroner per aksje.
Ementors styret besluttet den 20. oktober 2004 å erstatte sitt forslag om en to-leddet emisjon med et forslag om en fortrinnsrettemisjon på 225 millioner kroner med tegningskurs 1,5 kroner per aksje. Investorer som er aksjeeiere ved dagens slutt den 4. november 2004 vil motta fortrinnsretter, som vil bli notert på Oslo Børs i tegningsperioden.

Gårsdagens kraftige kursfall er en utfordring i forhold til Ementors ønske om å sikre likebehandling av aksjeeierne, skriver selskapet i en børsmelding.

Ementors styre og rådgivere er som følge av dette kommet til at i den oppståtte situasjon vil en ordinær fortrinnsrettsemisjon være bedre egnet til å oppfylle dette formål. Styret er av den oppfatning at ny egenkapital på 225 millioner vil være tilstrekkelig ut fra den gjeldende forretningsplan.

Selskapets største aksjeeier, Kistefos AS, har forpliktet seg til å garantere for fulltegning av 175 millioner kroner, mens en gruppering blant selskapets øvrige aksjonærer har forpliktet seg til fulltegning av 50 millioner.

Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av samtykke fra Ementors aksjonærer. Styret vil i dag innkalle til en ny ekstraordinær generalforsamling den 4. november 2004. Tegningsperioden vil starte så snart som praktisk mulig etter at emisjonen er godkjent av generalforsamlingen.