Ementor enig med Helsebygg Midt-Norge

Ementor enig med Helsebygg Midt-Norge

Det er oppnådd enighet mellom Helsebygg Midt-Norge og Ementor Norge i saken om anskaffelse av it-utstyr til det nye St. Olavs Hospital.
Ementor får et mindre beløp i kompensasjon og både Ementor Danmark og Ementor Norge utvider sitt samarbeid med Helsebygg og Helse Midt-Norge.

- Ementor har opptrådt ryddig i denne saken og jeg gleder meg til å utvikle samarbeidet med Ementor-konsernet, sier administrerende direktør Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge.

- Jeg ser nå frem til fornyet og godt samarbeid med Helsebygg og Helse Midt-Norge, sier konsernsjef Arne A. Jensen i Ementor.