Ementor fikk storkontrakt på hjemme-pc

Ementor fikk storkontrakt på hjemme-pc

Ementor er tildelt oppgaven med å levere hjemme-pc til Trondheim kommune, Stjørdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Avtalen har en potensiell verdi på 150 millioner kroner.
Avtalen gjelder for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2006 med opsjon på inntil to års forlengelse. Forventet verdi er mellom 40 og 50 millioner kroner i første del, som vil bli levert i 2004.

Totalt kan hele avtalen komme opp i 150 millioner kroner. Avtalen har forbehold i klagefristens utløp 17. september 2004.

Avtalen omfatter leveranse av hjemme pc-utstyr til hver enkelt bruker, ferdig utpakket, oppsatt og installert. I tillegg omfatter også avtalen brukerstøtte og omfattende serviceavtaler.

- Etter evaluering av tilbudene, samt en grundig helhetsvurdering i henhold til utvelgelsesskriteriene i konkurransegrunnlaget, har vi kommet frem til at vi ønsker å inngå avtale med Ementor. De hadde et profesjonelt tilbud der det helt tydelig var lagt ned betydelige arbeid, sier Roar Kvam, spesialkonsulent i Trondheim kommune.

- Avtalen er en av de største hjemme-pc-kontraktene som er inngått i Norge i dette året og det er hyggelig at Ementor får dette ærefulle oppdraget. Avtalen vil ha stor betydning for hele Ementor og det er et spennende prosjekt med nærmere 18.000 sluttbrukere som får tilbudet, sier Einar Bjørgen, direktør i Ementor Trondheim.