Ementor i Finland er historie

Ementor har inngått avtale om salg av 100 prosent aksjene i Ementor Finland Oy til Kuopion Puhelin Oy. Ementor får 56 millioner kroner for sin finske datter.

Avtalen ble signert 6. september 2005. Verdi på transaksjonen er cirka 56 millioner kroner og vil bli gjort opp i kontanter. Kuopion Puhelin Oy er morselskapet til Enfo Group.

Transaksjonen omfatter hele Ementors virksomhet i Finland. Ementor Finland Oy hadde per 30. juni 2005 231 ansatte og samlet omsetning første halvår på 146,7 millioner kroner og resultat før skatt på 2 millioner kroner.

Ementor Finland Oy vil i en overgangsperiode drive virksomheten under Enfo Ementor Oy, men vil innen 6 måneder ha endret selskapsnavn og profil.

- Beslutning om salg av den finske virksomheten er tatt som følge av begrenset muligheter for synergi med øvrig virksomhet, behov for fokus på kjernevirksomhet og realisering av kapital som et ledd i den pågående restruktureringsprosessen, sier konsernsjef Jo Lunder i Ementor ASA.