Ementor fortsatt på veien

Statens vegvesen har forlenget rammeavtalen med Ementor innenfor infrastrukturløsninger og -tjenester med ett år.

Rammeavtalen med Ementor ble etablert for 2003 som følge av at FNS (Forvaltningsnettsamarbeidet) opphørte, og det er denne som nå videreføres.

For 2005 hadde rammeavtalen en årlig verdi på ca 60 millioner kroner, og Ementor forventer tilsvarende for 2006. Ementor har samarbeidet med Statens vegvesen i flere år i en rekke ulike prosjekter innenfor lagring, konsolidering, sentraliserte backup-løsninger og UNIX-kompetanse.

I tillegg til denne avtalen samarbeider også Ementor og Statens vegvesen innenfor flere av Ementors andre fokusområder, deriblant innenfor applikasjons- og utviklingsprosjekter. Statens vegvesen har rundt 5.000 brukere og investerer jevnlig i effektivisering av sine it-systemer for å kunne tilfredsstille visjonen om døgnåpen forvaltning til alle brukere.

- Statens vegvesen er en svært viktig kunde for Ementor. De krever mye kompetanse og gjennomføringsevne av sine leverandører, og Ementor takker for den fornyede tilliten vi har fått gjennom forlengelsen av denne rammeavtalen, sier Ole Morten Settevik, administrerende direktør i Ementor Norge AS.