Ementor kjøper Topnordic for 814 millioner kroner

Ementor og Topnordic slår seg sammen til ett selskap. Ementors konsernsjef Jo Lunder blir kongen på haugen i den nye infrastrukturgiganten.

Ementor og Topnordic, et privateid dansk selskap kontrollert av Ib Kunøe gjennom Consolidated Holdings, har inngått en fusjonsavtale der Ementor vil kjøpe alle aksjene i Topnordic, ifølge en pressemelding.

Avtalen vil trolig overraske de fleste som har spekulert i at det var Kunøe og Topnordic som ville overta Ementor, men ikke IDC-analytiker Nils Molin som i Computerworld.no nettopp anbefalte at Ementor burde kjøpe Topnordic.

Den avtalte godtgjørelsen for aksjene i Topnordic er 380 378 583 Ementor-aksjer, tilsvarende en verdi på 814 millioner kroner basert på den siste aksjekurs i Ementor.

Dette reflekterer et bytteforhold på 50/50. Avtalen har blitt inngått mellom styret i Ementor og aksjonærene i Topnordic. Avtalen er underlagt godkjennelse av aksjonærene i Ementor og konkurransemyndighetene i Norge og Sverige.

Styret i Ementor anbefaler sine aksjonærer å godkjenne avtalen.

Jo Lunder vil bli konsernsjef/CEO i det nye selskapet med Claus Hougesen som visekonsernsjef. Ib Kunøe vil bli styreformann.

Markedsleder i Norge og Danmark

Ementor og Topnordic er av tilsvarende størrelse målt i omsetning og de to selskapene har komplementære virksomheter med tanke på operasjonell styrke, geografisk dekning, produkt/tjenestetilbud og markedsposisjon i den nordiske regionen.

Sammenslåingen vil skape den ledende leverandøren av infrastruktur produkter og løsninger med over 6,5 milliarder norske kroner i proforma 2005 omsetning og er forventet å skape salgssynergier, stordriftsfordeler og kostnadsreduksjoner.

Sammenslåingen er et viktig skritt for både Ementor og Topnordic i å skape en sterk strategisk plattform for lønnsom vekst i den nordiske regionen. Den sammenslåtte gruppen vil bli markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer 2 i Sverige, i tillegg til å ha tilstedeværelse i Finland.

Virksomheten vil operere under Ementor-navnet i Norge, Ementor og Topnordic i Sverige og Topnordic i Danmark og Finland. Det vil bli opprettet en ny juridisk- og organisatorisk struktur for å sikre fokus på kjernevirksomhet med klart skille fra annen virksomhet. Dette betyr at forretningsrådgivning, SAP rådgivning, applikasjons-outsourcing og systemutvikling aktiviteter i Ementor Danmark vil bli etablert som en separat enhet ledet av Carsten Dilling.

Den mest attraktive løsningen

Sammenslåingen vil bli presentert på ekstraordinær generalforsamling i Ementor for godkjennelse den 3. mars 2006. Ved antatt godkjennelse av generalforsamlingen i Ementor og de relevante konkurransemyndigheter, vil transaksjonen bli sluttført i begynnelsen av mars 2006. Etter sammenslåingen vil Ib Kunøe, gjennom sin kontroll av Consolidated Holdings A/S, bli den største aksjonæren i Ementor med ca 32 prosent av aksjene.

- Når vi la den nye strategiske retningen for Ementor i 2005, begynte vi å undersøke mulighetene for å styrke vår posisjon i det nordiske infrastrukturløsnings markedet. Sammenslåingen mellom Ementor og Topnordic representerer den mest attraktive løsningen for å skape fremtidig lønnsom vekst. Topnordic og Ementor har komplementære virksomheter som, basert på våre respektive styrker gir spennende muligheter for ansatte, kunder og våre aksjonærer, sier konsernsjef Jo Lunder i Ementor

- Ementor og Topnordic er en sterk kombinasjon og vår ambisjon er at det sammenslåtte selskapet skal vokse basert på en effektiv kostnadsstruktur, en effektiv e-handelsplattform og vår kompetansebase av høyt motiverte og proaktive ansatte. Vi hadde ambisjon om å bli den ledende aktøren i den nordiske regionen før 2009, et mål som vi nå har oppnådd. Når selskapene er integrert og vi ser fremover, vil vi kunne ekspandere utenfor den nordiske regionen for å kapitalisere ytterligere på vår unike og fokuserte forretningsmodell, sier Ib Kunøe, styreformann i Topnordic og Consolidated Holdings A/S.

Les også: - Ementor burde kjøpe Topnordic

Norgessjefen slutter i Ementor
Utelukker ikke oppsigelser i nye Ementor