Ementor signerer avtale med Gyldendal

Ementor signerer avtale med Gyldendal

Gyldendal Norsk Forlag og Ementor har i dag signert avtale om implementering og leveranse av en ny SAP-bransjeløsning for media og forlagsbransjen.
Avtalen har en estimert verdi på 20 millioner kroner og strekker seg over en periode på to år. Den omfatter i tillegg til implementering også leveranse av utstyr, opplæring og drift.

Gyldendal har som målsetting å være Norges mest attraktive forlagshus, samtidig som de tilstreber å drive forlaget etter moderne prinsipper som er formålstjenlig for alle sine interessenter. Med implementeringen av det nye forretningssystemet er Gyldendal først ute med å tilpasse seg de nye rammebetingelsene i den endrede bransjeavtalen.

Løsningen er basert på bransjeløsningen SAP for Media og prosjektet vil omfatte de fleste av forlagsområdene i Gyldendal. SAP vil oversette hele medieløsningen til norsk, og den blir tilgjengelig både for aviser, radio, TV og forlag på norsk. I dag benytter over 170 bedrifter i verden SAPs løsning for media.

-- Vi har valgt en solid og erfaren implementeringspartner som kan fungere som rådgiver gjennom hele løsningens levetid. Kompetanse innenfor bransjen, samt evne og vilje til å opptre som rådgivere i fremtiden, var sentrale beslutningsfaktorer, sier Kristin Norenberg, økonomidirektør og prosjekteier i Gyldendal.