Ementor skal spare 50 millioner på SAP-prosjekt

Ementor skal spare 50 millioner på SAP-prosjekt

En ny erp-løsning i Ementor skal kutte kostnader innenfor programvarelisenser og vedlikehold med 45 til 50 millioner kroner.
Ementor er i full gang med å implementere en omfattende SAP-løsning på tvers av alle virksomheter og avdelinger i konsernet.

Det er ventet at prosjektet skal gi konsernet betydelige besparelser i årene fremover.

-- Vi anslår de årlige besparelsene til mellom 45 og 50 millioner kroner når systemet er fullt implementert, sier visekonsernsjef Steinar Sønsteby i Ementor.

Han mener de vil ha en tilbakebetalingstid på to år på den investeringen de gjør med det nye erp-systemet. Det betyr i så fall at prosjektet koster rundt 100 millioner kroner.

Erstatter 37 systemer

Ifølge Sønsteby er prosjektet er i rute og de planlegger å være ferdige i Norge i løpet av 2004. Virksomhetene i Sverige, Finland og Danmark skal ifølge Sønsteby ta i bruk den nye løsningen rundt sommeren 2005.

SAP-løsningen skal erstatte hele 37 ulike systemer som er i bruk idag. Idag bruker de Concorde i Sverige og Norge. Men det er en innstallert en rekke ulike delsystemer fra flere forskjellige mindre programvareleverandører. Hovedbesparelsen kommer ved å si opp lisensene, vedlikehold- og support avtalene på alle disse løsningene.

Bruker egne konsulenter

Ementor kostnadsfører rundt 15 millioner i første kvartal som følge av dette prosjektet. Konsernsjef Arne Jensen forventer å kostnadsføre et tilsvarende beløp i også de tre gjenværende kvartalene av 2004. Det betyr at prosjektet vil belaste regnskapet med rundt 60 millioner i 2004.

Disse kostnadene er i hovedsak internfakturering som ikke medfører løpende utbetalinger. Årsaken er fordi Ementor bruker egne konsulenter for implenteringen av løsningen. Mellom 20 og 25 av Ementors egne ansatte jobber med dette på heltid idag.

Konsernsjef Arne Jensen fortalte på tirsdagens resultatpresentasjon at en av ledelsen viktigste oppgaver fremover er ytterligere effektiviseringer.

Gevinst i 2005

Til Computerworld påpekte Jensen at erp-prosjektet er en av de viktigste tiltakene selskapet skal gjøre fremover for å hente hente ut de nødvendige effektiviseringsgevinstene. Men gevinstene av erp-prosjektet vil tidligst komme i 2005.

Det betyr at Jensen må søke etter effektiviseringer på andre områder for å nå målet om et postitivt driftsresultat i 2004.