Ementor trenger påfyll

Ementor trenger påfyll

Ementor skal hente inntil 300 millioner kroner i to emisjoner. Resultatet for tredje kvartal var negativt, til tross for bedring fra driften.
I resultatrapporten for tredje kvartal opplyser Ementor at de tar sikte på å gjennomføre en aksjemeisjon ved å tilby nye aksjer med en total tegningsverdi på cirka 200 millioner kroner. I tillegg planlegger selskapet en etterfølgende emisjon på inntil 100 millioner kroner for aksjonærer som ikke tar del i den første emisjonen.

Ifølge børsmeldingen fra selskapet skal Ementor fortsette sin strategi med å bygge den langsiktige kontraktsbasen, og har derfor vedtatt å styrke selskapets kapitalgrunnlag for å fremskynde implementeringen av strategien i løpet av 2005.

Ementor omsatte for 899 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 3,7 prosent i forhold til samme periode i fjor, og 17 prosent lavere enn omsetningen i andre kvartal 2004.

Men justert for nedgangen i maskinvaresalg relatert til salget av maskinvare-enheten i Danmark, har volumet økt i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Kontraktsbasen for outsourcing har økt med 30,7 prosent hittil i år i årlig omsetningsverdi.

EBITA-resultatet økte fra minus 9,7 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, til 2,5 millioner i tredje kvartal i år. Dette skyldes forbedringer knyttet til alle landssegmentene, med unntak av Danmark - som gikk på en kostnadssmell i forbindelse med fastpriskontrakter.

I forbindelse med revurdering av avsetning for ubenyttede lokaler i Norge, er en restruktureringsavsetning på 60 millioner kroner regnskapsført i tredje kvartal. Avsetningen er hovedsakelig relatert til fusjonen og samlokaliseringen av Ementor og Eterra som ble gjennomført i 2003.

Nettoresultatet for tredje kvartal havnet dermed på minus 68,2 millioner kroner.

Ementor vurderer nå mulighetene for å redusere driftskostnadene i Danmark ved fremleie av lokaler. En slik beslutning vil kunne resultere i tilleggsavsetninger i fjerde kvartal i størrelsesorden 30 til 40 millioner kroner.