Ementor vil spleise aksjen

Styret i Ementor foreslår at selskapets aksjer spleises slik at 10 aksjer à kr 1 slås sammen til 1 aksje à kr 10.

Begrunnelsen for den foreslåtte aksjespleisen er å søke å gjøre aksjekursen mindre ustabil slik at flere langsiktige investorer vil investere i selskapet.

 

Aksjespleis vil gjelde for aksjonærer registrert i VPS per 1. juni 2006, forutsatt godkjennelse av generalforsamlingen 27. april 2006, ifølge en pressemelding.

 

Aksjonærer som ikke har et antall aksjer som er delelig med 10, vil automatisk få tilført det nødvendige antall aksjer før spleisen gjennomføres. Det antall aksjer som er nødvendig for at alle aksjonærer skal ha en beholdning som er delelig med 10 vil vederlagsfritt bli belastet selskapets hovedaksjonær.

 

Styret foreslår samtidig å forhøye selskapets aksjekapital med en krone fra kr 762.281.729 til NOK 762.281.730 ved en rettet emisjon mot Consolidated Holdings A/S.

 

Etter at aksjespleisen er gjennomført vil Ementor ASA ha en aksjekapital på NOK 762.281.730 fordelt på 76.228.173 aksjer med en pålydende på kr 10 per aksje.

Les også: Ementor skal snobbe nedover
Ementor ansetter folk igjen!