EMGS med nordens største datamaskin

EMGS med nordens største datamaskin

Før jul settes Nordens største tungregnemaskin til 38 millioner kroner i produksjon. Det er data fra elektromagnetisk oljeleting som blir bearbeidet.

- Denne investeringen vil øke EMGS dataprosesseringskapasitet betydelig og hjelpe oss å sikre ytterligere vekst, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i EMGS.

EMGS er et spesialfirma i oljeleting som benytter elektromagnetisk teknologi for å samle inn data til analyse av mulige oljeforekomster.

Blant de 50 største

Tungregnemaskinen er en maskinklynge fra Dell med 130 hyller hver med 10 maskinblader. Maskinbladet er en Poweredge 1955 med to Xeon 5160 med to prosessorkjerner. Totalt vil klyngen ha 22 TB minne.

- EMGS har hatt en spennende utvikling og deres behov har vokst til et punkt hvor det er nødvendig å utvide den eksisterende klyngen. Det er gledelig at vår løsning utpekte seg som den beste på kompetanse og pris/ytelse, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Dell Norge.

LES OGSÅ: Blue Gene tredobler ytelsen

Samlet inneholder den nye maskinen 5200 beregningskjerner. Det gir sammen med den tidligere maskinklyngen en kapasitet på 70 Teraflops (70.000 milliarder desimaltallsberegninger per sekund) ifølge en pressemelding.

En identisk tungregnemaskin finnes allerede i bruk ved Maui High-Performance Computing Center.

Maskinklyngen har en kapasitet på 42,39 Teraflops (teoretisk 62,4), og er nummer 16 på listen over verdens kraftigste maskiner. Når EMGS tar sin i bruk vil plasseringen ha endret seg, men en plass blant verdens 50 største vil den nye Dell-maskinen innta.

Bygget ferdig

- Før vi tar maskinen i bruk skal vi ha bygget ferdig datarommet. Det skal være klar i oktober, sier Helge Stranden, it-direktør i EMGS.

Dernest vil de 1.300 maskinbladene som da er blitt levert fra Dells fabrikk i Irland, bli koblet sammen og testet før de begynner å kverne oljeletingsdata.

Den totale installasjonen har en verdi på 38 millioner kroner, betydelig mer enn det universitetsmiljøene benytter på avanserte beregningsmaskiner i år.

- Vi vil benytte mye fiber for sammenkobling av den eksisterende og den nye maskinklyngen, fortsetter Helge Stranden.

Fagfolkene skal kunne kjøre samme applikasjon på de to maskinene selv om de har forskjellig ytelse. Den eksisterende maskinen har en teoretisk ytelse på 6,4 Teraflops, mens den nye har 62,4.

Ikke seismikk

I motsetning til seismiske lydbølger som mottas fra flere lange rekker med hydrofoner (mikrofoner) tilkoblet et oljeletingsfartøy på havoverflaten, benytter EMGS nedsenkbare oljeinnsamlingsenheter som utnytter elektromagnetiske bølger for data.

Innsamlingsenhetene senkes ned til havbunnen på grunn av vekt. Denne stammer fra betong som oppløses over tid. Dermed flyter innsamlingsenhetene opp og samles inn for ny bruk.

Målet er at data fra magnetisk teknologi skal påvise oljeforekomster som seismiske data ikke finner.