En av to i ledelsen

En av to i ledelsen

Drøyt halvparten av it-sjefene i norske bedrifter sitter i ledergruppen. For få, mener it-sjefene selv.

51 prosent av it-sjefene i norske bedrifter sitter i ledergruppen i sin bedrift, viser en undersøkelse gjort av Synnovate for Computerworld.

Tidlig på nittitallet var bare rundt en av tre norske it-sjefer i ledergruppen i sin bedrift. Andelen steg frem mot tusenårsskiftet, men har stagnert og vist en svak tilbakegang de siste årene. Forrige måling fra Synnovate i 2006, den gang basert på et utvalg av Steria-kunder, viste at kun drøyt 40 prosent av it-sjefene satt i bedriftsledelsen.

Ingen fasit

- 50 prosent er et tall som stemmer mer med mine undersøkelser de siste årene. Det vil være en kortslutning hvis det skulle være slik at forretningsmessige beslutninger ikke skulle involvere it-sjefen, men det finnes ingen fasitsvar for hvorvidt it-sjefen skal sitte i ledelsen eller ikke, mener Petter Gottschalk, professor i it-ledelse ved Handelshøgskolen BI.

LES OGSÅ: It-sjefen bestemmer

De som ikke sitter i ledergruppen gjør det som oftest av to grunner. Enten består ledelsen bare av fire til seks personer eller så er ikke it en kritisk del av virksomheten.

- Dersom ledergruppen rommer syv til ni personer vil it-sjefen som oftest være med. Det finnes også en del bedrifter som fortsatt bare har it som en støttefunksjon, forklarer Gottschalk

- Påvirker konkurransen

It-direktør Trond Opsahl i Andvord Tybring-Gjedde, Nordens største aktør innen salg og distribusjon av kontor- og datarekvisita, er formelt sett ikke en del av ledergruppen. På generelt grunnlag mener han det er feil.

- Den øverste it-ledelsen bør være representert i ledelsen. Med it-støttede prosesser er det til de grader mulig å gjøre selskapet mer konkurransedyktig, konkluderer han.

LES OGSÅ: Kjøpemakt på serverrommet

En forutsetning er imidlertid at it-lederen har et minimum av forretningsforståelse.

- Det er et gigantproblem om ikke it-lederen evner å forså forretningsaspektet. Da er samarbeidet kjørt i løpet av et møte eller to. Vinklingen må være en annen en den rent teknologiske, påpeker Opsahl.

Mer enn it-direktør

Jon Oluf Brodersen er it-direktør ved Gjensidige pensjon og sparing, som er en del av Gjensidige-konsernet. Som teknologiansvarlig sitter Brodersen i organisasjonens ledergruppe.

- Jeg føler at jeg er mer enn en it-direktør. Nesten som en fabrikksjef med løpende ansvar for produksjonen, sier Brodersen, som mener at den tradisjonelle rollen til it-direktøren er på vei ut.

It-arbeidet blir stadig mer integrert inn i ledelsens fokusområder. Brodersen tror at prosentandelen på 51 prosent stemmer sånn noenlunde, og legger til et "dessverre".

- Men dette er helt klart avhengig av hvilken type industri man befinner seg i. Jeg har forståelse for at andre industrier prioriterer annerledes, men innen finans sitter de fleste av mine kolleger i konsernledelsen.

Brodersen ser visse utfordringer med å sitte i ledergruppen. It-direktøren kan i noen tilfeller blir tvunget til å forenkle it-spørsmål for ledergrupper, som ikke er helt oppdatert på teknologiens verden.

En selvfølge

I it-selskapet Visma er det en selvfølgelighet at it-direktøren sitter i ledergruppen. Hans Petter Holen er klar i sin sak:

- For oss er it en så viktig del av forretningen at det er avgjørende at it-ledelsen er med der det tas beslutninger om fremtiden.

Holens erfaring tilsier at jo tidligere it involveres i forretningsplanleggingen, jo bedre. Han er imidlertid enig med Brodersen i at it-fokuset i ledergruppen varierer i forhold til hvilken bransje bedriften tilhører.