En av tre måtte gå

En av tre måtte gå

I løpet av et drøyt år har Ergo Group solgt ut selskaper eller nedbemannet intert, slik at en tredel av staben i selskapet er borte. Det er rundt 700 årsverk borte i konsernet.
Terje Mjøs tok i begynnelsen av august over Norges største statlige it-selskap, Ergo Group. Nedbemanning, salg av selskaper, fallende inntekter og spekulasjoner om oppsplitting preger virksomheten.

-- Jeg ser lyst på fremtiden, sier imidlertid Mjøs.

Analyseselskapet IDC mener at når Ergo Group må konkurrere på lik linje med andre selskapet om it-kontrakter i Posten, kan de like godt selges ut. Og de strategisk viktige delene kan insources igjen i Posten.

Men den nye sjefen Terje Mjøs har andre planer.

-- Vårt forhold til Posten er, foruten at de er våre eiere, todelt. Vi er en leverandør av it til Postens virksomheter, i tillegg er vi en underleverandør til produktene de selger til markedet, sier Mjøs.

-- Når det gjelder Postens rolle på eiersiden og eventuelt salg eller oppsplitting av selskapet

er svaret greit ErgoGroup skal ikke splittes. Kaare Frydenberg, konsernsjef i Posten og styreformann i ErgoGroup, har vært meget klar på at ErgoGroup er en del av kjernevirksomheten til Posten. Vi utvikler tjenester for Posten. It er en viktig faktor innen kommunikasjon og logistikk, derfor er vi definert som strategisk viktige.

-- God endringskultur

-- Hvordan påvirker Postens eierskap Ergo Group i dag?

-- Det er positivt å ha en eier som tenker langsiktig og ikke bare kvartal for kvartal. Posten tenker industrielt, sier Mjøs.

-- For stor fokus på langsiktighet kan vel også føre til at man ikke omstiller seg raskt nok, på kort sikt. I lys av de siste omveltningene i Ergo Group, har vel selskapet ikke vært dynamiske nok?

-- Jeg vil helst se fremover siden jeg akkurat har begynt. Men det jeg kan si om historien er at Ergo hadde en sterk vekst i mange år. I 2002 og ut i 2004 har imidlertid selskapet vært preget av konsolideringen. Jeg syns selskapet har greid seg bra, markedet tatt i betraktning.

Nå er vi godt rustet for en mere fokusert satsning. Fremover vil det ikke være nødvendig med noen store grep på bemanningssiden, men bare justeringer, selvfølgelig avhengig av hva vi får til i markedet, sier Mjøs.

-- Så du har egentlig kommet til dekket bord?

-- Vel, mye er gjort men jeg vil fortsette med hverdagsrasjonalisering. Og jeg føler at Ergo Group har en god endringskultur, sier Mjøs.

Presset stemning

Flere personer i Ergo-systemet som Computerworld har snakket med, sier at det er en presset stemning i it-selskapet og at det har vært kjørt en knallhard rasjonaliseringspolitikk. Selskapet har mistet nesten 700 ansatte i løpet av halvannet år og teller nå i underkant av 1.500 ansatte.

-- Siden jeg startet i begynnelsen av august har jeg vært rundt og håndhilst på de 900 ansatte her i Oslo. De virker fornøyde selv om det har vært en del tøffe tak, og man er optimistisk. Jeg opplever ikke at vi har konflikter her nå, sier Mjøs.

Terje Mjøs er mest opptatt av å tenke fremover for selskapet og ønsker ikke å gå nærmere inn på konfliktene i Ergo Group, men legger til:

-- Når såpass mange mennesker blir berørt, vil det alltid være noen som syns prosessen er uheldig.

Ut i Norden

Terje Mjøs sier at Ergo Group har en ambisjon om å bli en nordisk aktør. Og at det er et stadig viktigere element for kundene å være nordisk representert.

-- Vår satsing i Norden kommer til å være nisjepreget og innenfor satsingsområdene våre som er drift/outsourcing, it-logsitikk og elektroniske tjenester, sier Mjøs.

-- Vil dere vokse gjennom oppkjøp eller allianser?

-- Det kan være begge deler, men også organisk. Posten har allianser i Norden og vi vil vokse sammen med dem, sier Mjøs.

-- Dere har vært nevnt som en potensiell kjøper av Hydro IS. Du kommer nettopp derfra, dette bidrar vel til å gjøre spekulasjonen mer sannsynlig?

-- Joda, jeg kjenner Hydro godt. Men du får meg ikke ut på glattisen der!

-- Men det er vel ikke akkurat negativt at du kjenner organisasjonen, har du hatt kontakt med Hydro mens du har vært Ergo Group-sjef?

-- Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte om vi er aktuelle kjøpere av Hydro IS, avslutter Mjøs.