- En diktators våte drøm

- En diktators våte drøm

Microsoft har søkt patent på et sensurfilter som fjerner banning og støtende språk.

Microsoft leverte 4. mai inn en søknad om patent på talesensur. Patenten har tittelen "Automatic censorship audio data for broadcast".

Microsoft ser for seg at den automatiske sensuren kan erstatte manuell sensur. Metoden det søkes patent på kan sensurere både opptak og lydoverføringer i sanntid. Patentsøknaden går over 11 sider og inneholder en utførlig teknisk beskrivelse av oppfinnelsen.

Slik argumenterer selskapet for nødvendigheten av produktet:

"Det er mange anvendelser der det vil være upraktisk og til og med uønskelig å bruke en person til å sensurere lyddata, men hvor det likevel vil være et behov for å tilby en viss grad av sensur for å skjerme publikum mot banning, obskøniteter, sterke uttrykk og seksuelt støtende språk" skriver Microsoft i oppsummeringen av oppfinnelsen.

- Helt 1984

Det som gjør teknologien spesielt interessant er at talen ikke bare erstattes av de kjente bliip-lydene, men at ordene erstattes av andre ord fra vokabularet til stemmen som sensureres.

- Det er jo helt 1984, riktignok et par tiår senere. Denne teknologien må jo være ethvert diktaturs våte drøm, sier Thomas Gramstad, leder i Elektronisk Forpost Norge.

I sanntid

Slik beskriver Microsoft den nye oppfinnelsen i innledningen til patentsøknaden:

"En inngående audiodata-strøm som utgjør tale blir prosessert av et automatisk filter, enten i sanntidsmodus eller i batch-modus, og utgjør sensurert tale som er endret slik at upassende ord eller fraser enten ikke kan høres eller oppfattes. Det automatiske sensurfilteret anvender et gitter som består av fonemer (ordlyder, red.anm), eller av ord/uttrykk trukket ut av fonemer, slik at de kan sammenlignes med tilsvarende ord og fonemer i uønskede taledata.

Dersom sannsynligheten for at et fonem eller ord i den inngående audiodatastrømmen samsvarer med et tilsvarende ord eller fonem i det som er definert som uønskede taledata, overstiger en satt sannsynlighetsterskel, vil den inngående audiodatastrømmen endres slik at et uønsket ord eller en frase som består av en sammensetning av slike ord, blir uforståelig eller umulig å høre. Den sensurerte talestrømmen kan enten lagres eller gjøres tilgjengelig for publikum i sanntid."

Pynter språket

Som eksempel på et aktuelt bruksområde nevner selskapet den ofte fargerike tastepraten på enkelte nettspill. Det kan være at deltakere i spillene eller noen som bare ser på, ikke ønsker å bli utsatt for slik styggedom, mener Microsoft.

Metoden selskapet nå har søkt patent for, gjør at altså at uønsket språk kan fjernet ikke bare i opptak, men også i sanntid. Og det er en sinnrik sensur Microsoft kommer opp med.

For mens det bortsensurerte språket normalt erstattes med et lite "piip", kan denne innretningen i stedet erstatte med mer "passende" ord og uttrykk.

"Det akseptable ordet blir skapt ved å bruke tidligere uttrykte fonemer fra taleren som kan settes sammen til å utgjøre et akseptabelt ord, slik at det ghøres ut som om det kommer fra personen hvis tale blir sensurert" heter det i patentsøknaden.

Kan misbrukes

Det siste året har man sett en rekke eksempeler på at vestlige teknologiselskaper er villige til å gå på akkord med demokratiske verdier for å oppnå velvilje i det forlokkende kinesiske gigantmarkedet.

Thomas Gramstad i EFN Norge er svært skeptisk til talesensuren, og tror misbruk av slik teknologi i anti-demokratiske regimer er sannsynlig.

- Det er vel liten grunn til å tro at Microsoft vil ha betenkeligheter med å selge en slik teknologi til diktaturstater, som så kan bruke den til det de måtte ønske av desinformasjon og propaganda. Ellers er jo ikke automatisk sensur av "stygge ord" i vestlige land noe stort bedre heller. Så denne teknologien hverken kan eller bør brukes til det den er foreslått til, samtidig som potensialet for misbruk til andre udemokratiske formål er svært stort, sier Gramstad.

Du kan lese hele patenten her.