En drøm for Larry

En drøm for Larry

Universitetssykehuset i Tromsø følger Oracle Larry Ellisson oppfordring til punkt og prikke.
Ut med noe godt og velprøvd, inn med noe nytt og spennende. Det er kombinasjonen av Tandem NSK og applikasjonene som ikke lenger gjør jobben godt nok.

For å makte tilgjengeligheten som Tandem gir, satser UNN på Oracle 9i RAC som skal sørge for at tjenestemaskiner fra Dell med Linux er et vel så bra alternativ. I øyeblikket synes Dell å være favoritt hos UNN.

Det er tjenestemaskiner og lagringssystemer som leveres. Som brukerhjelpemiddel benyttes pc-er fra HP.

-- Alle pc-ene kommer fra HP. De gjør en bra jobb, sier Hilde Lydersen.

Samarbeidet med EMC på lagring i kombinasjon med pris synes å gjøre Dell med attraktiv enn konkurrentene.

Tre maskiner

-- Vi kjører DIPS på tre maskiner. De benytter Red Hat Enterprise 3.0, forklarer Hilde Lydersen, systemsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Disse maskinene, Poweredge 2650 med to Intel Xeon på 3 GHz, er koblet til et lagringsnett hvor Dell/EMC Clariion lagringssystemer på 15 TB sørger for arkiveringen.

Røntgen er en av de store bidragsyterne. PACS-systemet er levert av Agfa, en av de virkelig store på dette feltet internasjonalt.

-- Røntgen bidrar med 2 TB i år. Når vi får med mamografi øker lagringsbehovet med 50 prosent, forklarer Hilde Lydersen.

Alt UNN gjør baseres på rammeavtaler. Således er innføringen DIPS ikke et ekstra løft for UNN, men en del av satsingen til Helse Nord. Også på Oracle jobbes det med å få en rammeavtale.

-- Vi vil ha en rammeavtale på blodbank, sier Tor André Skjelbakken.

For å sikre at dataene og systemene ikke forsvinner, benyttes doble strømforsyninger, batterisystemer (UPS) og dieselaggregater. Som ytterligere sikkerhet benyttes en funksjon i Oracle 9i som betegnes Dataguard. Dette er et reserveanlegg som er koblet til et Dell/EMC Clariion CX500.

-- DIPS skal kunne håndtere 2.100 brukere. Dataguard vil ikke makte det samme, men gir oss en ekstra sikkerhet om alt skulle svikte, forklarer Tor André Skjelbakken.