En enklere pasienthverdag

En enklere pasienthverdag

DND: RFID-brikker og QR-koder skal gi pasienter en enklere og tryggere hverdag.

Av Roar Lorvik, leder RFID-løsninger, GS1 og Nina Ulstein, konsulent, PAconsulting.

Begge er medlem av programkomitéen for seminaret “En enklere og sikrere hverdag”

I de siste 30 årene har industrien utviklet og tatt i bruk stadig mer effektive industrielle IKT-verktøy. Disse muliggjør automatisk datafangst, gjennom RFID, sensorer, strekkoder og lignende, og bidrar til bedre samhandling og styring i komplekse verdikjeder. Mange av disse teknologiene er nå tilgjengelige for helsesektoren, hvor de gir muligheter for økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet i behandling og oppfølging av pasienter på sykehus, i behandlingssentre og hjemme.

Eksempler fra andre land viser hvilket mulighetsrom som eksisterer:

  • Pasienter innen det amerikanske Kaiser Permanente-systemet gjør 40 % av sine legekonsultasjoner via e-post eller telefon.
  • I England vil de tilby samhandlings- og telemedisinløsninger med verktøy for selvhjelp og fjernovervåkning til alle pasienter med visse kroniske lidelser, for til sammen 3 millioner personer.

Torsdag 26. april holder Dataforeningen seminaret “En enklere og sikrere pasienthverdag”. Seminaret arrangeres av Faggruppen Helse og IKT, og de har samlet et knippe ledende aktører i helsesektoren som beskriver hvilke planer, ambisjoner og visjoner de har for videre utrulling av industrielle IKT-løsninger i Norge.

I tillegg får vi et eksempel fra et pilotprosjekt for bruk av RFID i akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad, samt en presentasjon av globale standarder for Helsesektoren og diskusjon rundt nødvendige forutsetninger for anvendelse av standardene.

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad, har gjennom Capas-prosjektet og en pilot ved akuttmottaket prøvd ut industrielle IKT-løsninger hvor pasienter og ansatte får RFID-merkede armbånd. Automatisk registrering gir oversikt over pasientens behandlingsprosess, og hvor pasienten befinner seg, Dette gir grunnlag for en bedre og sikrere behandling. Bruk av ny teknologi er en del av forutsetningene for sykehusenes akkreditering hvor de blant annet må dokumentere pasienter ledetid i de ulike behandlingsledd. Dette og mere til får du høre mer om på seminaret 26. april.

Du kan lese mer om seminaret her.