En flylast tynne klienter

Citrix Iforum samler 1.200 deltakere fra hele Europa. 103 av dem er nordmenn som kom fra Gardermoen i charterfly.

EDINBURG: Den norske Citrix-distributøren Commaxx satte opp charterfly til brukerkonferansen Iforum i Edinburg, hvor it-folk fra hele Europa med sans for serverbasert databehandling har satt hverandre i stevne. Medregnet de som reiste på egen hånd er hver tiende deltaker norsk.

-- Dette viser den store interessen for Citrix og serverbasert databehandling i Norge. Men det er også et tegn på bedring i bransjen at så mange setter av tid til å delta i et arrangement som dette, sier Commaxx-sjefen Espen Pedersen.

Han mener det er flere ting som også tyder på dette, og viser til økende etterspørsel etter prosjekter med serverbasert databehandling i Norge, og at etterspørselen etter terminaler til erstatning for pc-er også er sterkt voksende.