Én gang til, med følelse

Én gang til, med følelse

For noen uker siden argumenterte jeg på denne plass for at unge mennesker bør tenke seg godt om før de velger it som bærebjelken i sin utdannelse og sitt liv. Jeg fikk mange meldinger, de fleste var enige, men det vanket også skyllebøtter. For noen er dette et sårt tema, men vi skal snakke om det likevel.
It er mange ting. Jeg tror at it-yrket vil splittes i tre "domener": Teknologi, informasjon og relasjon. Teknologi er infrastruktur og tilhørende tjenester, det historiske fundamentet i vårt yrke. Trolig vil det bli langt mindre behov for teknologer hos kundene og ikke så mange flere vil bli ansatt hos leverandørene. Mange slike jobber vil bli flyttet til lavkostland.

Informasjon vil omfatte nye forretningsprosesser, løsningsarkitektur, business intelligence, kunnskapsforvaltning og samhandling. På slike områder vil det kreves dype kunnskaper i fagområdet det gjelder, ikke bare it. Primærutdannelsen bør være innen faget, it-kunnskapene er støttefag.

Relasjoner har mye med sourcing å gjøre. De fleste bedrifter vil kjøpe tjenester fra eksterne leverandører istedenfor å produsere dem selv. En god del it-folk vil bli 8meglere8 mellom forretningsenheter som har behov og leverandører som tilfredsstiller behovene. De vil tolke, spesifisere, forklare og følge opp.

Gartner tror at to av tre it-jobber i dag finnes innen teknologi, en av fire innen informasjon og en av tjue innen relasjon. Allerede i 2010 vil andelen teknologer bli redusert til 40-50 prosent, de som driver innen informasjon vil øke til det samme nivå og resten, relasjonistenes andel vil dobles. Det er altså teknologene som skal passe seg, eventuelt omskolere seg.

Det var litt om fordelingen - men hvor stor blir kaka som skal deles? Den blir mindre enn i dag, det kan du være sikker på. I løpet av fem år vil antallet it-profesjonelle jobber minke trolig med 10-15 prosent, i løpet av ti år med 20-30 prosent. Utkontraktering, globalisering og automatisering vil sørge for det. Og hvis du spør hvorfor utkontraktering vil redusere antallet jobber, er svaret skalaøkonomi - å ta seg av ti kunder krever ikke ti ganger så mange ansatte som å hjelpe én.

It kommer mer og mer til å bli en moden, standardisert bransje som vil dreie seg om verdiskapning, ikke om teknologivalg. Å skape forretningsmessige verdier skjer i samspill mellom folk som driver forretning og folk som kan mye om informasjon og prosesser. Gartner tror at i 2010 vil seks av ti i it-avdelingene ha jobber som forutsetter tett samarbeid med forretningsenhetene. Det vil si at it-folk må bli trenet i å forstå bransjen de arbeider i, de forretningsmessige behov og kommunikasjon med ikke it-interesserte.

Her kommer et råd fra en av tungvekterne i bransjen, Tom Gilb: "Løsningen er å sørge for en klassisk utdannelse. Et sett med verktøy som kan benyttes idag og på lengre sikt. Emner som språk, matematikk, Examen Philosophicum er velkjente eksempler på dette. It-utdannelse er i altfor liten grad en virkelig utdannelse. Den er kortsiktig i tankegang og fagkrets. Derfor er det ingen god investering. Derfor går den ut på dato. Jeg har i min karriere i it (fra 1958) forsøkt å utdanne meg selv i klassiske prinsipper, målingsverktøy og begrepsdannelse. Det har alltid vært godt betalt arbeid til meg, fordi jeg kan lett tilpasse meg enhver teknologisk forandring."

Du har rett, Tom! En av mine kolleger holder på med en mastergrad på BI, i pensum har de blant annet Macchiavelli, Dante og Goethe.

Det er mye snakk om at teknisk utdannelse forfaller i Norge og i andre rike land. Problemet ligger ikke i utdannelsen, men i karrieremulighetene. Så lenge det finnes billigere og velkvalifisert arbeidskraft til å utføre oppgavene, vil oppgavene (les: jobbene) flytte seg dit. Alternativet er at lønningene stiger i lavkostland og synker i høykostland. Enten jevner lønningsnivået seg ut eller så vil antallet jobber falle. Dårlige nyheter på ti års sikt uansett.

Noen av dem som er uenig i det jeg hevdet, sier at dette har de hørt før, men de er her likevel og har nok å gjøre. Godt er det. Men det er nå en gang slik at hvis antallet ansatte i it-bransjen vil i løpet av ti år virkelig synke med 30 000, ned fra 90 000, så vil det fortsatt være 60 000 igjen. Her er det ikke snakk om alt eller intet. Det dreier seg om å avlese en trend som vil ha betydning for mange fordi kampen om jobbene blir mye hardere. Det vil ikke bli plass for alle som synes teknologi er toppen. De som er flinkest til å tilpasse seg, vinner. Det sa Darwin.