En grønnere verden med apps

En grønnere verden med apps

DND: "286 av dine 472 venner har brukt mindre energi enn deg den siste måneden".

Av Bjørn Sloth, Markedssjef i Systek og styremedlem i Faggruppen Mobilstrategi

For noen uker siden hadde jeg en spennende diskusjon med noen kolleger og venner rundt de store endringene som kommer til å skje i energibransjen de nærmeste årene. Spesielt med tanke på AMS (Avanserte Måle- og Styringssystem eller Smart Metering) som alle nettselskaper ble pålagt å innføre innen 2017. Flere av oss som satt rundt bordet hadde jobbet med utvikling av AMS-systemer de senere årene og visjonene ble større og grønnere etter hvert som de brune ølglassene ble flere og tommere.

Diskusjonen dreide seg selvsagt om tekniske utfordringer som sikkerhet, kommunikasjon eller integrasjon. Mye rundt effektiviseringspotensial for nettselskaper eller smarte nett. Men enda mer rundt fordeler for oss som kunder og bidraget til en grønnere verden.

”Mobil apps gjør verden grønnere” sa Thorsten Heller fra, nettopp, “Greenbird”, og selv om jeg har stor tro på mobile tjenester ble jeg overrasket over påstanden. Og litt tvilende.

Med AMS etableres en infrastruktur for toveis-kommunikasjon mellom målere og nettselskaper - for både automatisert innsamling av måleverdier og styringsfunksjoner. For nettselskaper kan dette gi gevinster gjennom optimalisert laststyring, økt leveransekvalitet eller effektivisering av arbeidsprosesser. Vi som sluttbrukere blir lovet blant annet mer kontroll over strømforbruket vårt. Dermed redusert bruk av ressurser. Lavere kostnader. Og en grønnere verden.

Studier fra andre land viser at det trengs mer enn bare AMS eller Smart Metering infrastruktur for å redusere energiforbruket. Det er livsstilen som må endres. Bevisstheten hos den enkle må endres. Og, i følge Thorsten, er det nettopp smartphones, nettbrett, apps, facebook eller twitter som påvirker og preger livstilen.

Appen gir tilgang til sanntidsinformasjon om eget strømforbruk og mulighet for å kunne aktivt styre og reagere. Anytime. Anyhow. Anywhere.

Push-meldinger fra nettselskapet med energispartips, tariffinformasjon eller varsling om utkoblinger eller eventuelle feilsituasjoner. Anytime. Anyhow. Anywhere.

”286 av dine 472 venner har brukt mindre energi enn deg den siste måneden” eller ”Dine venner og du har bidratt å redusere CO2-utslippet per innbygger med 10 % det siste året”. Anytime. Anyhow. Anywhere.

Kvelden ble lang, konklusjonen ble kort: Smart Metering blir til ”Social Metering”. Social Metering apps endrer livsstilen. Livstilen reduserer energiforbruket. Redusert energiforbruk gir miljøgevinst. Jeg må innrømme at jeg ble overbevist: ”Mulighet for informasjon og kontroll med mobile apper og sosiale medier kan faktisk gjøre verden grønnere”.

Sist jeg sjekket fant jeg allerede to norske energiselskaper som hadde lagt ut apps på Appstore og Android Market. Jeg er sikker på det blir flere. Vi får håpe at mine venner har rett og at verden blir grønnere med apps!