En moderne minister

En moderne minister

Han har klubbtrøye med alle navnetrekkene til Hamkam-gutta på veggen. Nå vil ministeren som aldri går glipp av hjemmekamp på Briskeby få skikk på en sendrektig offentlig sektor.
-- Vi har kunnskapen og teknologien, og det er gjennomført mer enn nok utredninger. Det er tid for beslutninger og handling. Offentlig sektor har vært en sinke i å ta i bruk ny teknologi. Jeg skal sørge for at de nødvendige beslutningene blir tatt, og vil kreve av forvaltningen på alle nivåer at den tar i bruk nødvendig teknologi på en helt annen måte enn tidligere, fastslår statsråd Morten Andreas Meyer.

I sine første 103 dager i statsrådstolen var han arbeids- og administrasjonsminister, den 104. ble han moderniseringsminister. Med seg i det nye moderniseringsdepartementet har mye av it-kompetansen fra næringsdepartementet.

Regjeringen ønsker en helhetlig it-politikk for Norge, med det offentlige som drivkraft. Statsråd Meyer har fått jobben med gjennomføringen.

Kompetanse

-- Skjebnen vil det slik at min far som drev liten butikk på Hamar, døde da jeg var ferdig med gymnaset. Broren min var godt i gang med legestudier, og det ble jeg som tok over driften. Det var uansett jeg som hadde "kjøpmann" i blodet, så valget var ikke så urettferdig heller, påpeker Meyer selv.

Siden den gang har det blitt 23 års fartstid i små- og mellomstore bedrifter.

Av den grunn blåser han av alle som er engstelige for at det næringsmessige fokuset på it-politikk skal forsvinne når it-ansvaret i regjeringen flyttes fra næringsdepartementet til Meyers korridorer.

-- I tillegg til det er jeg gift med en som driver butikk på Hamar, jeg har to døtre på 10 og 14, og en pleietrengende mor. Jobberfaring og livssituasjon som innbygger i Norge er noe av den viktigste erfaringen jeg tar med meg som grunnlag når teknologien nå skal tas i bruk for å virkeliggjøre det moderne Norge.

Effektivt, enklere

-- Jeg vil ha en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og jeg vil effektivisere offentlig sektor. Jeg vil flytte ressurser fra permflytting til aktiv pleie. Jeg vil bruke bankenes innføring av nettbank som en ledetråd for hvordan vi skal få gjort dette. Bankene klarte å få sine kunder til overta mye av jobben banken gjorde tidligere. Likevel ga de kundene en bedre tjeneste og en bedre bankhverdag. Bankenes incitement var å spare penger, kundene fikk bedre oversikt, et uslåelig utfall med bare vinnere. Dette skal vi få til i offentlig sektor også, slå Meyer fast.

Meyer gyver løs på it-utfordringene med tre hovedangrepsvinkler. For det første vil han knekke pki-koden. Han vil ta en beslutning om hvilken standard som skal gjelde, og dette skal være ferdig implementert innen neste sommer.

-- Det andre vi må sørge for er muligheter for gjenbruk av grunndata. Vi må få til en felles tverrsektoriell database med felles grunnopplysninger om næringsliv og innbyggere, som kan gjenbrukes i ulike sammenhenger, sier Meyer.

Han legger til at han i regjeringssammenheng har støtte til å foreta beslutninger som angår ulike statlige og kommunale etater, og således berører ulike departementer.

Innflytelse

I Meyer har Bondevik for øvrig fått en sterk konkurrent for å toppe regjeringens liste over mest fotballinteresserte medlem. Meyer er kjapt ute med å fortelle at han slett ikke er blant de som bare har hektet seg på medgangsbølgen til Hamkam.

Han er født og oppvokst i Hamar, og etter 15 år i utlendighet flyttet han tilbake. De siste 5 årene har han vært fast inventar på alle hjemmekampene til Hamkam.

Det er nok ikke Hamkams suverene sesong i forhold til statsministerens dumpekandidat Molde, som har gitt Meyer innflytelse, men han bedyrer at han har fått de nødvendige fullmakter for å kunne ta tverrsektorielle grep.

Forstår vi Meyer rett mener han det må bli slutt på at det utvikles ulike løsninger i ulike etater som ikke kan snakke sammen. I tillegg vil han få bukt med at kruttet skal finnes opp på nytt og på nytt, og heller bedre på det offentliges evne til å utveksle erfaringer og gjenbruke løsninger som fungerer.

-- Jeg slutter ikke å forundre meg over at det offentlige henger så langt bak næringslivet i å ta i bruk ny teknologi. Det er denne trenden vi må få snudd, mener Meyer. Han illustrerer det med et eksempel fra sin egen hjemkommune.

-- Vi har en regelstyrt ordning som tilsier at ledsagere til pleietrengende for refundert utgifter i forbindelse med aktiviteter. Ordningen står greit beskrevet på nettet, og søknadsskjemaet finnes der. Men så stopper det også opp. For å søke må jeg skrive ut et skjema, skrive inn opplysninger kommunen allerede har, og sende skjemaet over pr. post. Så sitter en kommunalt ansatt og taster inn de samme opplysningene som jeg har gitt dem, og som kommunen selv har i egne registre. I en slik ordning, der svaret er ja hvis kriteriene for ordningene er oppfylt, kunne saken vært løst på 2 minutter. Istedenfor tar prosessen 3-4 dager. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det i 2004, og det er slik umoderne ineffektivitet vi må få ryddet bort. Dermed kan vi styre ressurser fra permflytting til tjenester vi innbyggere virkelig trenger.

Portal, portal

-- I tillegg vil jeg utvikle portalløsninger og tankegangen i offentlig forvaltning. Selv om selve Altinn-løsningen høster storm, mener jeg at tanken bak prosjektet er riktig. Jeg er ikke redd for å fortsette prosjektet, men vil sørge for at vi ydmykt lytter til kritikken slik at løsningen blir bedre. Den samme måten å tenke på må vi få til på forbruker/innbygger-nivå også, sier Meyer.

Meyer retter også en advarende pekefinger til eventuelle offentlige etater som eksempelvis vil bruke kritikken mot Altinn for å undergrave systemet med å utvikle egne tjenester.

Han nevner ingen navn, men Rikstrygdeverket som fremdeles sitter på gjerdet og gjør forsøk med egne løsninger for arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret, kan nok vente seg tøff motstand fra Meyer, hvis de nøler med å slutte seg til Altinn-portalen.

-- Jeg vil ta sentrale grep som skal følges, og jeg forventer meg resultater, bemerker den handlingsrettede ministeren.

Variert politiker

Høyremannen har også gjort seg gjeldende i lokalpolitikken og har erfaring som varaordfører på Hamar.

Før han ble utnevnt til minister var han direktør i rådgivningsdelen av det internasjonale selskapet PricewaterhouseCoopers. Han kom fra jobb som statssekretær i Kommunaldepartementet. Han ville ha en sabbatsavbrekk fra politisk arbeid frem til han var femti. Det tok ikke 5 år, men bare noen uker før han var på plass helt på toppen i norsk politikk, denne gang i statsrådstolen i arbeids- og administrasjonsdepartementet.

På departementets hjemmesider forteller Meyer selv om sin rolle som minister. -- Min viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv. Jeg vil bygge ned byråkratiet, gjøre saksbehandlingstiden kortere og gjøre svarene til borgerne enklere og tydeligere. Jeg vil han en offentlig sektor som aldri etterlater tvil om hvem det offentlige er til for.