En moderne offentlig sektor

En moderne offentlig sektor

Vi applauderer og ønsker statsråden lykke til med arbeidet. Og håper han og hans departement klarer å styre unna fallgruvene.
En mer moderne offentlig sektor, det hadde vært noe. Det er kanskje feil å si at offentlige styre og stell i Norge er gammeldags. Stor, ja. Men ikke gammeldags. Likevel er det rom for store forbedringer og effektivisering.

Rapporten "Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor", som er laget av representanter for departementene og Kommunenes sentralforbund, slår fast at it-samarbeidet er dårlig i offentlig sektor. I følge Computerworld finnes det eksempelvis ikke et felles e-postsystem og program som gjør det enkelt å integrere en felles portal og elektroniske samarbeidstjenester mellom departementene.

Rapporten slår fast at departementene beskytter sin egen tue når it-strategiene legges. Det er det samme som om hver avdeling i en bedrift skulle styrt sine egne it-investeringer og standardvalg. I en slik situasjon vil det være tilnærmet umulig å trekke ut effektiviseringseffekter som en god it-strategi kan gi. It-småkonger i en organisasjon er en trussel mot effektivisering. Det kan selvsagt ikke fortsette, men så har også departementene selv innrømmet at noe må gjøres. De ønsker å bli tvunget inn i en felles it-fold.

-- Vi har kunnskapen og teknologien, og det er gjennomført mer enn nok utredninger. Det er tid for beslutninger og handling. Offentlig sektor har vært en sinke i å ta i bruk ny teknologi. Jeg skal sørge for at de nødvendige beslutningene blir tatt, og vil kreve av forvaltningen på alle nivåer at den tar i bruk nødvendig teknologi på en helt annen måte enn tidligere, fastslår moderniseringsminsiter Morten Andreas Meyer i denne utgaven av CIO Computerworld.

Vi applauderer og ønsker statsråden lykke til med arbeidet. Og håper han og hans departement klarer å styre unna fallgruvene. For de er mange. Bråket rundt elektronisk innrapportering (Altinn) fra landets bedrifter til staten, hvor bedriftene har møtt store problemer i et komplisert system, er ikke et eksempel til etterfølgelse.

Men statsråden feier her for egen dør først. Det er klokt. Integrer egne sytemer først og legg til rette for elektronisk samhandling i stat og kommune. Når det fungerer kan man ta steget videre til bedrifter, primærleger og borgerne osv. En jobb er her allerede påbegynt, men det er en lang vei å gå.