En nasjon av epost-avhengige

En nasjon av epost-avhengige

500 timer i året bruker en gjennomsnittsnordmann på eposten sin.

En av fem kan kalles epost-misbrukere. Men alle bruker vi mye tid på å skrive og svare, viser en ny undersøkelse, ifølge Aftenposten.

Undersøkelsen er utført av analyseselskapet Dynamic Markets for antivirusselskapet Symantec og besto av 1.700 kvantitative intervjuer med vanlige ansatte og it-sjefer med ansvar for bedriftenes epostsystem. Alle i bedrifter med mer enn 500 ansatte, i ulike bransjer i Europa, Midtøsten og Afrika. Undersøkelsen er brutt ned på norske forhold.

- 52 prosent oppgir at de bruker mer enn to timer daglig på e-post; på å lese, svare på og skrive. 15 prosent bruker fire timer eller mer daglig- med andre ord en halv arbeidsdag, sier Henrik A. Vaage i Symantec Norge.

Dette ses i sammenheng med at ni av ti bedrifter oppgir at den totale e-postmengden har økt med 47 prosent det siste året: Dermed bruker de ansatte tilsvarende mer tid på e-post.

58 prosent av alle ansatte sjekker e-posten sin før klokken 9 om morgenen, noen så tidlig som 06, og de fleste sjekker den for siste gang ved 17-tiden om ettermiddagen. Noen tar den siste sjekken så sent som ved midnattstider.

Les hele saken på Aftenposten.no.