En proff it-avdeling

En proff it-avdeling

Leder i CIO Computerworld nr 4, juni 2004
I dette nummeret av CIO har vi fokus på hvordan bedriften skal lykkes med sin it-avdeling. En spørrerunde blant vellykkede it-avdelinger viser at de som lykkes har noen fellesnevnere. Den klareste er at it-avdelingen ser på seg selv som en bedrift i en bedriften. Vi tenker ikke da nødvendigvis på å ha et styre, generalforsamling og et knallhardt bunnlinjefokus, men på å være markeds- og kundeorientert.

Enhver bedrift må vite hvilken bransje de jobber i, meningen med sin eksistens og ikke minst hvem kundene er. Det gjelder også it-avdelingen, uansett størrelse. Jeg syns Petter Møller, ikt-direktør i Statens Forvaltningstjeneste, formulerer det bra: "Vi skal være synlige, vise oss frem og møte brukerne ofte." Dette er gode tanker og en selvfølgelighet - på papiret. Møller og hans folk har brukt mye ressurser på å trene sine it-ledere i kommunikasjon. Evnen til å formidle et budskap er avgjørende for å lykkes med it-avdelingen.

Klarer man ikke å fortelle at det man holder på med ikke bare er en kostnad for bedriften, har man et problem. Kostnadsfokus er viktig og it-avdelingen skal synliggjøre kostnadene for forretningsenhetene. Men ifølge Espen Andersen som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI kan også for mye kostnadsfokus være uheldig. Det kan nemlig føre til et underforbruk av it, som igjen kan føre til at bedriftens prosesser ikke blir optimalisert.

For at it-avdelingen skal hjelpe bedriften med lønnsomheten er det nødvendig å ha forretningskunnskap. I mindre bedrifter er det it-sjefens oppgave. I større virksomheter kan en mulighet være å ha kundeansvarlige for it i de forskjellige forretningsområdene. Men her må man ifølge BI-forsker Andersen vokte seg for ikke å bare bli printerhjelpegutten eller -jenta. Og her kommer kommunikasjonsegenskapene inn. Igjen kan vi ta bildet på it-avdelingen som en liten bedrift - selg inn tjenestene, og forklar hva it kan gjøre for å løse problemene i forretningsområdene. For å få dette til må den "kundeansvarlige" ha tett dialog med lederen for forretningsområdet. Lytt og forklar.

Vi håper du får glede av vårt forsøk på å veilede mot en mer framgangsrik it-avdeling. Uansett er det mye annet godt lesestoff i juni-utgaven av CIO. God lesning, og lykke til med å følge opp noen av rådene til høsten.