- En seier for forbrukerne

- En seier for forbrukerne

Chess kjøper Sense for 525 millioner kroner. Chess-gründer Idar Vollevik kaller avtalen en seier for forbrukerne. Vollevik tar ledelsen og Nadir Nalbant trer nok engang tilbake.
Chess kjøper konkurrenten Sense og blir den største utfordreren til Telenor og Netcom i det norske mobilmarkedet.

- Kjøpet gir oss nær 2000 utsalgssteder hvor norske mobilbrukere får tilgang til rimeligere tjenester på mobil. Avtalen er en seier for forbrukerne, sier Chess-gründer Idar Vollvik ifølge en pressemelding.

Sense, som har vært eid av Reitangruppen i ett og et halvt år, var blant de første som kunne tilby mobiltjenester uten eget nett i Norge.

- Overtakelsen av Sense er et viktig skritt mot å virkeliggjøre vår strategi. Sammen får vi en markedsandel på nærmere 10 prosent i Norge. Chess er folkets mobiloperatør og i dag har vi mer enn doblet antall familiemedlemmer. Vi er bedre enn noen sinne, sier Vollvik.

Prisen for Sense er 525 millioner kroner. Formelt blir Sense kjøpt av Vollvik Gruppen AS som også eier Chess. Vollvik Gruppen vil gjennomføre en emisjon på nær 230 millioner kroner. Resten vil bli lånefinansiert.

Det sammenslåtte selskapet forventes å omsette for i størrelsesorden 1,3 milliarder kroner i 2005, og ha cirka 400,000 kunder ved inngangen til neste år.

- Samlet blir dette en betydelig mer slagkraftig tilbyder av mobiltjenester med de fordeler det innebærer for våre kunder, sier Vollvik.

For Reitangruppen er eierskapet av Sense en av de beste investeringer i selskapets historie. Da Reitangruppen tok over Sense gikk mobilselskapet med 30 millioner kroner i minus. I år ser overskuddet ut til å nærme seg 80 millioner kroner.

- Samtidig har Chess hatt lønnsom vekst. Avtalen gjør at Telenor og NetCom vil møte enda sterkere konkurranse, sier finansdirektør Kjell Magnus Reitan i Reitangruppen.

Idar Vollvik vil lede det sammenslåtte selskapet. Nadir Nalbant har ledet Sense i to spennende perioder for selskapet. Han har utviklet selskapet til å bli en lønnsom utfordrer til de to dominerende aktørene Telenor og Netcom, og ser det nå som naturlig å tre tilbake.