En skattemilliard er borte

En programvarefeil slettet en million skattesaker.

En feil i programvaren til det britiske skattevesenet har ført til at omtrent en million saker har blitt borte fra systemet. Det skriver Egov Monitor Weekly.

Feilen sørget for at sakene forsvant mellom 1997 og 2000. Det betyr at der er omkring 364.000 uidentifiserte briter, som skattevesenet skylder i alt omkring 900 millioner kroner.

Ytterlige 22.000 briter skylder til gjengjeld skattevesenet 66 millioner kroner i ubetalte restskatter, skriver IDG News Service.

Kompensasjon

Myndighetene forsøker å holde it-leverandøren EDS ansvarlig for skandalen og få kompensasjon for skadene.

Det britiske skattevesenet tegnet ny kontrakt med Cap Gemini, som ifølge Egov Monitor Weekly inneholder bedre klausuler for kompensasjon ved systemfeil.